Sunday, May 26, 2024

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ့်တၢင်းၸၢၼ်းႁဵတ်းပွႆးႁူင်းၾႆး ၽွင်းတိုၵ့်ပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ

Must read

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းတိုၵ့်ၼၼ်ႈမေႃးဢူၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 4 မိုၼ်ႇပၢႆယူႇၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ့်ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းႁဵတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵိုၼ်းၶိုၵ့်။

ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ့် ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး  ၸတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ 7 ဝၼ်း 7 ၶိုၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ပီၼႆႉ လႅပ်ႈတေမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၵၼ်ၼမ်ယူႇ။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းယူႇ။ ပီၼႆႉ ငိၼ်းဝႃႈ တေၸတ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵမ်ႈၼမ်။လႅပ်ႈတေၵိုၼ်းယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ၼႂ်းပီၼႆႉ တေတႄႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/11/2023 ထိုင် 27/11/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်။ ႁူင်းၾႆးမိၼ် တႃႇၼႄတၢင်းႁၢင်ႈလီ  မီး  63 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေ မီးတႃႇၼႄ ၵၢင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ တႃႇၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ မီးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႈသတ်း ၸိူဝ်းၼႆ့တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတဵၵ်းၸႂ်ႉႁဵတ်းပွႆး။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းတေမႃးၶဝ်ႈၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼမ်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈပွႆးၶဝ် ၶိုၼ်ႈၵႃႈသူးရၢင်းဝၼ်းလ် မၼ်းသုင်။လွင်ႈယွႆႈယႅမ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလီ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် လိူၼ်12 မူၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း လႄႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းမႃး ၶၢဝ်းႁိုင် ။ ထိုင်ပီၼႆႉမႃး ၸင်ႇတေၸတ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ၼမ် သၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ႁဵတ်းယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးမီးၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း