Friday, March 1, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ 200 ပၢႆ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-8/11/2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝုၺ်ႇလုဝုၼ်ႇ (ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း) ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 90 ပၢႆ၊ ပွၵ်ႉၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆလႄႈ ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် သင်ၶၸဝ်ႈ 100 ပၢႆ ၼႂ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈမႃးမီး 60 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ 30 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် 90 ပၢႆ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး၊ လွႆ၊ ၶႄႇ၊ မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈပွၵ်ႉၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ၵျွင်းတႆးၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉလႄႈ တီႈပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် ဝတ်ႉသႅတ်ႉမူႉ သင် ၶၸဝ်ႈမီး 100 တူၼ်ပၢႆ။ သၢမ်ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 200 ပၢႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉဝုၺ်ႇလုဝုၼ်ႇ ပွၵ်ႉၸၢၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ် ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ/ မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၸုမ်းႁႅင်းမိူင်းသႂ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း