Friday, March 1, 2024

သိုၵ်း TNLA ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

သိုၵ်းလွႆ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းလွႆ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶမ်း တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် တီႈၼိုင်ႈ တင်းမူတ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ 2 ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သဵၼ်ႈတၢင်းမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈ သိုၵ်းလွႆ မႃးပိၵ့်တႄ့ဢမ်ႇႁူႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ပိၵ်ႉၼႆႉ မီး 2 ဢွင်ႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၶမ်း တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢႆၶၢဝ် ၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်သိုၵ်းလွႆဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢႆၶၢဝ်ၼၼ်ႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉၼႆႉ တေယၢၼ်ၵၼ် 19 လၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်း TNLA ႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈဝႆႉ လုမ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉ တင်းမူတ်းယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ႁဝ်း ယိုတ်း လႆႈမူတ်းယဝ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ဢွင်ႈတီႈၵူၺ်း ပႆႇယိုတ်းလႆႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8-9 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃး ၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တၢင်းဝဵင်းမူႇ ၸေႊ၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းလႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ။

“ၸူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 လင် တီႈပွၵ်ႉတႂ်ႈတင်း ပွၵ်ႉဢွင်ႇ မႅတ်ႉတႃႇ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈယႃႉ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး။ တႃႇလင်ၼိုင်ႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်းတင်းၼမ် ဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းသင်ပၢႆႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 တိူဝ်ႉပႃး ၵျွင်း တေႃႇ ၵၢင်ဝဵင်း လူႉၵွႆၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢႆၼမ်။ တီႈၵျွင်းတေႃႇ ၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉ ပေႃးလႆႈတေႃႉသႂ်ႇၵႃး ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်လၵ်ႉထွႆႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်းတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ။ သိုၵ်းလွႆၵေႃႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၼင်ႇၵၼ်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ ၵုၼ်လူင်၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉထႅင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 မိုၼ်ႇယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း