Saturday, September 30, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

RCSS

NSPNC လႄႈ RCSS/SSA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC လႄႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လႄႈ 22 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ။ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် ၵူႈပႃႇတီႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းၼႂ်းပီ 2023 ၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ...

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း၊ တိုၵ်းသူၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း၊ RCSS သိုပ်ႇယိပ်း တိုဝ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် NCA ယူႇဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 တေႃႇထိုင် 20 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၽူႈၼမ်းလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 260 ၵေႃႉ။...

PPST တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢုပ်ႇၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၸုမ်း RCSS

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST တေၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC  တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ။  တႄႇဝၼ်းတီႈ 26  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST တေၵႂႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC  တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ...

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီ

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ပီၼႆႉ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 5 ပီတဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီတဵမ်သေ...

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်း PNLO  တင်း RCSS

ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA  တင်း RCSS တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA  တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

PNLO/PNLA လႄႈ RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS /SSA လႄႈတင်း ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO/PNLA ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2023 ပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ RCSS တႅမ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ Tai Freedom ဝႃႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 100 ပၢႆ တီႈမိူင်းၼွင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢၼ်လႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈ ဝတ်ႉလူင်မိူင်းၼွင် (ၵျွင်းမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023  ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ့်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်လႄႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ပႆႇၼိမ်လႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပဵၼ်ဢၢၼ် ပဵၼ်ဝတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ် ဢမ်ႇယူႇလီႁႅင်း ၶႂ်ႈဝႃႈတင်းဝၢၼ်ႈ ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပႃတႅပ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁီး ၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ PNLO/PNLA လႄႈ RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉမႃး။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႇၼိူဝ်ႉမႆႈ ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈယူတ်းယႃ။ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်သေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ လၢႆလၢႆဝၼ်းၵေႃႈ...

RCSS လႄႈ SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၸလၢႆးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ သဵင်ႈၵွင်ႈတႄႉဢမ်ႇတၼ်းတႅၵ်ႇႁိုင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ "သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတၼ်း ဢွၵ်ႇႁိုင်။ မွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉၼႆႉၵူၺ်း။ ထွမ်ႇသဵင်ၵွင်ႈတႄႉဢမ်ႇဢၢပ်ႈၸႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ လႅပ်ႈႁူပ်ႉၺႃးၵၼ်သေယိုဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မီးလွင်ႈတီႉလႆႈၵူၼ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁေၼႆဢေႃႈ...

ပၢင်တိုၵ်း RCSS တင်း  PNLO တီႈမွၵ်ႇမႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

ပၢင်တိုၵ်း RCSS တင်း  PNLO  တီႈၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် 1 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS  တင်း  PNLO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် (ၵိူၼ်ႇတူလူင်) ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း...

RCSS တင်း PNLO  ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တင်း PNLO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ် မၢတ်ႉၶျ်မႃး ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵမ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30-31 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်  ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS  တင်း  PNLO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် (ၵိူၼ်ႇတူလူင်) ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ 2...

ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ပွၵ်ႈၶိုၼ်းထိုင်လႅၼ်လိၼ်ထႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸွမ် ၸိၵ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၼမ်းယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ...

RCSS ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ...

ပီၼႆႉ RCSS တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ၸူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းမႃးသေ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း RCSS ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးမႃး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီလႄႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း...

သူးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွပ်ႈၼၼ့် တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတေဢမ်ႇ ၵႂႃႇႁပ်ႉ

သူးရၢင်းဝလ်း (ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ့် တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတေဢမ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ တေသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 4/1/2023 ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ့် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမွပ်ႈသူးဢၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းလႄႈ ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း တႃႇ 128 ၵေႃႉမိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸူးထိုင်ၽူႈထုၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယုၵ်ႉတူဝ်ယေႃးၶိင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img