Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

RCSS

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်း ၵေႃႉသိုၵ်းမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းမႂ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင် RCSS...

RCSS ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ထိူၼ်ႇပႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ထိူၼ်ႇပႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၼႃႈတီႈၶွင် RCSS လႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၾၢင်ႉ ၽေးၾႆးၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ - ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈပႃႇ၊ ၾႆးလၢမ်းပႃႇလႄႈ မီးမွၵ်ႇၵႂၼ်းၾႆး...

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈ ပေႃႇလသီႇၸုမ်းႁူမ်ႈတင်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တီႈပၢင်ႇသၢမ်ယႅၵ်ႈ ႁိမ်းတိၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼမ်ႉႁူး...

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ “ပိူင်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ပိူင်တီႈလိၼ်”  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ဢွၵ်ႇ ပိူင်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ပိူင်တီႈလိၼ်။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ...

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 18 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 18 ပီထိုင်...

RCSS တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ထႅင်ႈ 15 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2024 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) ၵဵင်းတုင် ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁူင်းႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆလႅင် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵတ်း...

ပီၼႆႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ယူႇတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈၵႅပ်ႈ ယွၼ်ႉပိူင်ပဵၼ် ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈ ၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း...

ပီၼႆႉ လွႆတႆးလႅင်း တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး   

ပီၼႆႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း RCSS တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပီ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီသေ ယူႇတီႈ...

RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တႅပ်းတတ်းတေဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26 ထိုင် 28 RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း။ၸုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၽူႈၼမ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 256 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/01/2024 RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပႃးဝႆႉ 6...

ထိုင်ၶၢဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် လုၵ်ႉတိုၵ်းၽူႈၶဵၼ် ၵွပ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၸူမ်းသိူဝ်းၵၼ်ပေႃးၸမ် ၶႂ်ႈလိုမ်းတုၵ်ႉလိုမ်းယၢၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈတုၵ်ႉတၢင်းယၢၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မီးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ ပႆႇထၢတ်ႇပႆႇၵိုတ်းလႄႈ တိူၵ်ႈတီႈၶႂ်ႈလိုမ်းပႅတ်ႈမၼ်းၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလိုမ်းလႆႈသႄႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ သိုၵ်းတႆးသွင်ၽၢႆႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ လီတေႉတေႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွမ်ႉၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵွၺ်း ပႆႇယဝ်ႉၵၢၼ်၊ ပႆႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႆႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇ...

SSPP ၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶဝ်ႈသၢၼ် 160 ထူင်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶိုင်ႁႃၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ SSPP ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/11/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA သေလႆႈၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

NSPNC လႄႈ RCSS/SSA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC လႄႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လႄႈ 22 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ။ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် ၵူႈပႃႇတီႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းၼႂ်းပီ 2023 ၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ...

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း၊ တိုၵ်းသူၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း၊ RCSS သိုပ်ႇယိပ်း တိုဝ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် NCA ယူႇဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 တေႃႇထိုင် 20 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၽူႈၼမ်းလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 260 ၵေႃႉ။...

PPST တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢုပ်ႇၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၸုမ်း RCSS

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST တေၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC  တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ။  တႄႇဝၼ်းတီႈ 26  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST တေၵႂႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC  တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ...

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီ

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ပီၼႆႉ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 5 ပီတဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီတဵမ်သေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img