Thursday, June 20, 2024

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်း ၵေႃႉသိုၵ်းမႂ်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းမႂ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင် RCSS ၵေႃႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ တီႈ Page – Tai Freedom ၼၼ်ႉဝႃႈ – ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ၊ ပၼ် ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၽွင်းၾိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ RCSS/ SSA ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ -“ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈမႃးပၼ် ႁႅင်းၸႂ် ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃး တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်းပွတ်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းၼၢႆး၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ ၵဵင်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတႆး ၼမ်တႄႉၼမ်ဝႃႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ်ဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇတႄႉ ၵိုၼ်းမိူၼ်ပွႆးယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇၶွၼ်ႈ ၵၼ်ၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢႃယု 18 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တၢင်းဝဵင်လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းၼၢႆး၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ ၵဵင်းတွင်းလႄႈ မွၵ်ႇမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵူဝ်လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၸူးသိုၵ်းတႆး RCSS မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။  

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း
Photo by – Tai Freedom/ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵေႃႉသိုၵ်းမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

“ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၸူး RCSS မိူင်းပေႃးယဵၼ်ဢေႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈၾိုၵ်းသိုၵ်းၶဝ် တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တဵမ်မူတ်းယဝ်ႉသေ ပေႃးလႆႈၽႄၵႂႃႇတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS လူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။  

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2015 မိူဝ်ႈပၢၼ် ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ပဵၼ်ၸွမ် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း