Saturday, April 13, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၵႂႃႇၾိုၵ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်)  ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဝၵလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢႃယု 18 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈဝဵင်း ပၢင်ႁူႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ပေႃးပႃးၸိုဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ပုၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ။ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် ၶဝ်တဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇၾိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 ။ ဢိူင်ႇဢၼ်မီးဝၢၼ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈ လႂ် 5 ၵေႃႉၼႆႉ ၶဝ်တဵၵ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇတိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈယူႇသႃႇၸႂ်ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းထႅင်ႈ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လႆႈလီငၢမ်း ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လႆႈလီငၢမ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၵဵပ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တေဝႃႈၶဝ်ႈႁႃသိုၵ်းတႆး ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းတၢင်ႇၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ႈဝႆႉ ၼမ်လိူဝ်။ မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ်ၸိူဝ်း တူၵ်းၵိၼ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းတႆးၸုမ်း လႂ်ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်သင် – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ဝႃႈယူႇ လီၸၢၼ်ႈၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတႆး ၵူၺ်းဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၼႃႇ သိုၵ်းတႆးၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးႁႃ။ ၶူဝ်းၶဵဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းလၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃး။ ဢမ်ႇႁၼ်ပေႃႇမႃးတၢင်းလႂ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ ယူႇၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်း ပိူၼ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ်ႁဝ်းတူၵ်း ၵိၼ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း 2-3 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းတႆးၸုမ်းလႂ်မႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ်။ မိူဝ်ႈၶဝ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းရူတ်ႉၵဵပ်းၵႃးတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ သႂ်ႇၸွမ်း ၵူႈလွင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၸၢၼ်ႈၸႂ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃႉ ၊ ၵုင်းသႃႇ ၊ သၢမ်သိူဝ် ၊ ဢုမ်းမၶႃး ၊ ပၢင်ပူၺ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢမ်သိူဝ် ၊ဝၢၼ်ႈသုမ်ႇသၢႆႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈပေႃးၶႂ်ႈႁၢမ်း။

ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉလႄႈ တီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ – တီႈဝတ်ႉ ဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၵုတ်ႈ – ပၢင်ႁူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း