Saturday, May 18, 2024

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ “ပိူင်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ပိူင်တီႈလိၼ်”  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ဢွၵ်ႇ ပိူင်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ပိူင်တီႈလိၼ်။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ မိူၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်။ 

- Subscription -
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS
Photo by – RCSS/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/ SSA

 ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၵ်းပိူင်သိုၵ်း RCSS ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ “ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၼႂ်းၽႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႅတ်ႇၶႄၸိုင်ႈတႆးၵူႈၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၵေႃႉ ဢႃယုတဵမ် 18 ပီ ထိုင် 45 ပီၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူႈၵေႃႉ တေဢမ်ႇ လႆႈမီးၵူၼ်းယူႇလၢႆ ဢၼ်ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵဵပ်းၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ် ပိူင်ၶဝ်ၵူၺ်း။ ၶဝ်ၵဵပ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း တႃႇတေႁၢပ်ႇထၢမ်းတီႈၶဝ်။ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းဢီႈသင်။ တေႁဵတ်းတႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈႁႃႉ မိူင်းတႆး ၼႆ မီးတီႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တႅပ်းတႅတ်းၵူၺ်း။ ပေႃးဝႃႈ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်တီႈႁဝ်းယဝ်ႉၼႆ တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်ယဝ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်း တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇလႄႈ မိူင်းလၢဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉ တူဝ် ႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ မႃးပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသၢႆမၢႆ တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ မီးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈ RCSS ယဝ်ႉၶႃႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇ။ ပိူင်တီႈလိၼ်ၵေႃႈ မီးဝႆႉၸဵမ် မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်ႈလၢႆးသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃး တေလႆႈႁူႉၸွမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းထွၼ်ဢဝ် ၼႂ်းပိူင်ဢၼ်မီးဝႆႉသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵူၺ်း”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈပိူင်တီႈလိၼ် RCSS ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေ ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ မိူင်း ၶႄႇလႄႈ မိူင်းလၢဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမီးတၢမ်ႇယိုတ်းႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင်လိၼ်ႁႆႈၼႃး ဢဝ်ပဵၼ်ၶွင်ဢိူင်ႇ/ ဝၢၼ်ႈ /ပွၵ်ႉၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်ပွႆႇႁၢမ်းဝႆႉႁိုင် 3 ပီထပ်းၵၼ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေယိုတ်းဢဝ်ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလိၼ် မူႇ ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈ RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် မႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈၵႂႃႇႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ဝႃႈ ပေႃးမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ် တီႈၸုမ်း RCSS ယဝ်ႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈ မၼ်းလွတ်ႈၵၢင်းတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ ပိူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇႁူမ်ႇငမ်းတီႈႁဝ်း။ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ 2008 ။ ႁဝ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၸတ်းၵၢၼ်ႁင်းၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း။ NCA ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇမႃးၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇပိူင် ၸုမ်းႁဝ်း ၶႃႈ”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 18 ပီ ထိုင် 45 ပီ တၵ်းတေလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13 ယူႇတီႈ RCSS/ SSA ၵေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 18 ပီ ထိုင် 45 ပီ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ ယူႇတီႈ SSPP/ SSA ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း