Thursday, June 20, 2024

NSPNC လႄႈ RCSS/SSA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

Must read

ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC လႄႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လႄႈ 22 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ။

ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် ၵူႈပႃႇတီႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းၼႂ်းပီ 2023 ၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းၼႂ်းပီ 2024 ဝၢႆးလင်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ NSPNC မီး ၸွမ်သိုၵ်း မိၼ်းၼၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်၊ RCSS သမ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်။


လိူဝ်ၼၼ်ႉသွင်ၾၢႆႇ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈတႃႇၸတ်းပၢင်ဝၼ်း NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 8 ပီၸိူဝ်းၼႆႉ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈၵျေးမူင်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်း RCSS ဢုၵ်ႇဢူဝ်းသင်ၼႆ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်းယူႇၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇပႆႇလႆႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 တေႃႇထိုင် 31 လိူၼ်ႇဢေႃးၵတ်ႉသ် ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် NSPNC ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA 5 ၸုမ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပဵၼ်ၸုမ်း ရၶၢႆႇ ALP ၊ ၸုမ်းယၢင်း DKBA၊ ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် KNU/KNLA-PC ၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ၊ ၸုမ်းပဢူဝ်း PNLO ၊ ၸုမ်းမွၼ်း NMSP ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း PPST တဵမ်တူဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်း PPST တႄႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တိုၵ်ႉၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်ၽူႈထွမ်ႇၸွမ်းယူႇၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း