Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

NSPNC

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈၶုၼ်ႊမိင်ႊ

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵုမ်တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈဝဵင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လၢႆလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႇ တဵင်ႉသျီႊၵျွၼ်ႊ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉၽိတ်ႈမွၵ်ႇသေ ႁႂ်ႈတူဝ်တႅၼ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22 ထိုင် 24 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ...

ၶႄႇယူႇၵၢင်ၸတ်းပၢင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းသိုၵ်း ဢူၺ်းလီလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ၶႄႇယူႇၵႄႈၵၢင်ႁူၺ်းႁွင်ႉၾၢႆႇတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း (ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယၢမ်းလဵဝ်) ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းလူင်ၶုၼ်းမိင် မိူင်းၶႄႇ၊ တူၵ်းလူင်းဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်း ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ -“ NSPNC လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း MNDAA- TNLA-AA ၶဝ် ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ် -...

NSPNC လႄႈ RCSS/SSA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC လႄႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လႄႈ 22 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ။ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် ၵူႈပႃႇတီႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းၼႂ်းပီ 2023 ၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  5 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း NSPNC  တႃႇ  3 ဝၼ်း

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA လႄႈ ၸုမ်း NSPNC ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29 ထိုင် 31/8/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA 5 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း NSPNC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ...

ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO  5 ၸုမ်းလႄႈ NSPNC တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ 9 ၶေႃႈ

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-S EAO  5 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တူဝ်တႅၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈသေ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် လူၺ်ႈလွင်ႈပိူင် လႄႈ လူၺ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26-28 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တီႈသုၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တေႃႇၸေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇမူႇၸုမ်း EAO 5 ၸုမ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ...

EAOs 5 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် -ၼႆ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ EAO 5 ၸုမ်းၼႆႉၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 26 လႄႈ 27 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008၊ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး၊ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်...

EAO 7 ၸုမ်း တင်း NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCA-S EAO) 7 ၸုမ်းတင်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ဝႃႈဢုပ်ႇၸုမ်းငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်မႃးၼမ်

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2022 ၼႆႉ ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  NSPNC  ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈတင်း ၸုမ်း UPDJC လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီး လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။  ပိူင်လူင်  ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်  တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းဝႃႈၼႆ ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img