Monday, May 20, 2024

EAOs 5 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် -ၼႆ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။


EAO 5 ၸုမ်းၼႆႉၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 26 လႄႈ 27 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008၊ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး၊ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ႁဵတ်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်းမၼ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ – မျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

လႆႈဢုပ်ႇပႃးတႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇသေတႃႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းလႂ်မိူဝ်ႈလႂ်တႄႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းEAO ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉပဵၼ် ၸုမ်း ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇရၶၢႆႇ ALP ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ၵမ်ႉထႅမ်တီႊမူဝ်းၶရေႊသီႊ DKBA၊ ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း KNLA-PC ၊ ႁူမ်ႈတုမ်တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ လႃးႁူႇ LDU ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸုမ်း EAO ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယူႇၵႆႉလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်ႁင်းၶေႃၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵႆႉလႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

တႃႇတေပဵၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ။ တႅပ်းတတ်းဝႃႈတေၵႂႃႇႁူပ်ႉတူဝ်တႅၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းတႆး RCSS လႄႈသိုၵ်းမွၼ်း MNSP တႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတေၵႂႃႇႁူပ်ႉႁင်းၶေႃ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း