Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

EAO

ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျပၢၼ်ႊ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျပၢၼ်ႊ မႃႊသႃႊႁီႊရူဝ်ႊ ၶူဝ်ႊမူႊရႃႊ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၽူႈ ၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ဝၼ်းတီႈ 14/05/2024 ႁူပ်ႉၵၼ်တင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၽတူဝ်ႊၸေႃႊၵွႆႇထူးဝိၼ်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP ၶူးဢူးရႄႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျပၢၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 7 ၸုမ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 7 EAO Alliance

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ့်ၸိုင်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 7 EAO Alliance ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉမႃး EAO 7 ၸုမ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ...

EAO 7 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ EAO 7 ၸုမ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉယုမ်ႇယမ် NCA ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွပ်ႇပိူင်ၵၢၼ်မိူင်းၵႅပ်ႈသေယဝ်ႉ ၶွပ်ႇပိူင်သိုၵ်းၼႂ်း မိူင်းၵႂၢင်ႈဝႆႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပိူင်းၼႄဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းပႆႇၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း။ ၸုမ်းႁဝ်း 7 ၸုမ်းတႄႉ...

ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO  5 ၸုမ်းလႄႈ NSPNC တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ 9 ၶေႃႈ

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-S EAO  5 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တူဝ်တႅၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈသေ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် လူၺ်ႈလွင်ႈပိူင် လႄႈ လူၺ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26-28 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တီႈသုၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တေႃႇၸေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇမူႇၸုမ်း EAO 5 ၸုမ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ...

EAOs 5 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် -ၼႆ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ EAO 5 ၸုမ်းၼႆႉၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 26 လႄႈ 27 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008၊ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး၊ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်...

ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 တေႃႇထိုင် 2/4/2022 ။ ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉ ၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် PPST ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၼမ်းၼႃႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း...

ၸွင်ႇပႃႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းလႂ် ယွမ်းႁပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ?

ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 100 ဝၼ်း လိူဝ်ယဝ်ႉသေ တႃႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ပႆႇမီးၽႂ်မၵ်းမၼ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄ သိုဝ်ႈၽႂ် တၼ်းမၼ်း ၸႄႈၽႂ်ဝဵင်းမၼ်းသေ သၢၼ် ၶတ်းယူႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM သေ ၶွမ်ႈၶတ်းလွင်ႈဢမ်ႇလူင်းၵၢၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယုၵ်ႉတၢင်ႇဝႆႉၼႆႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ယိုတ်းသိမ်းပႅတ်ႈဢမ်း ၼၢတ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ယုင်ႈယၢင်ႈၵႂင်ၵႃးၵႂႃႇမူတ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းမေႃးမေးၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းယွမ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တီႈတၢင်းမိူင်းယၼ်ႇၵုင်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ဢဝ် ၸဵမ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း တေႃႇထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈရႁၢၼ်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ။...

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် PPST တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း NCA -EAOs ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ Online Video Conference ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ဢၼ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် PPST လၢတ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်ၵုမ် PPST ၼႆႉ...

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ဢၢၼ်းတေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်

EAO ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  NRPC ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း တူၵ်းလူင်းၵၼ်ပႃးၸဵမ်တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 22/6/2020  ပၢင်ၵုမ်ၸတ်းတီႈ လုမ်း NRPC ဢၼ်မီးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း သူၺ်ႇလီႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။ ၾၢႆႇ  NRPC မီး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ...

Latest news

- Advertisement -spot_img