Monday, May 20, 2024

ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO  5 ၸုမ်းလႄႈ NSPNC တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ 9 ၶေႃႈ

Must read

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-S EAO  5 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း တူဝ်တႅၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈသေ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် လူၺ်ႈလွင်ႈပိူင် လႄႈ လူၺ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်။

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26-28 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တီႈသုၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

- Subscription -

တေႃႇၸေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇမူႇၸုမ်း EAO 5 ၸုမ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ VOA ဝႃႈ- ၽွင်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃးတႄႉ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်မီးယူႇ 10 ၶေႃႈ။  ၸုမ်း EAO သမ်ႉ ထႅမ်ထႅင်ႈ 3 ၶေႃႈ တင်းမူတ်းပဵၼ် 13 ၶေႃႈ။ လႆႈဢဝ်ဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတင်းမူတ်းယူႇ။ လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတႅပ်းတတ်း 9 ၶေႃႈ – လူၺ်ႈလွင်ႈပိူင် 4 ၶေႃႈလႄႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ် လူၺ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ် 5 ၶေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ပႃး လွင်ႈ မူႇပိူင် လၵ်းၼမ်းၾႅတ်ႇတရႄႇ၊ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းဢီးလူတူၺ်းထိုင်ၵၼ်၊ လွင်ႈတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်တင်း ၸုမ်းဝႃႉ UWSA ၊ မိူင်းလႃး NDAA လႄႈ SSPP ၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ပွၵ်ႈၼႆႉ EAO လႄႈ NSPNC ဢုပ်ႇၵၼ်ပႃးလွင်ႈ တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်း လၵ်းမိူင်း ၊ တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေၸတ်းမိူဝ်ႈလႂ် ၽႂ်တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။  ဝႃႉ UWSA ၊ မိူင်းလႃး NDAA လႄႈ SSPP ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်မၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်းႁွင်ႉမွၵ်ႇသေ ၵႆႉၵႆႉၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇ။

ၸုမ်း EAO 10 ၸုမ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းလိူဝ် 7 ၸုမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် 5 ၸုမ်းၵူၺ်း။ ပဵၼ်ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇရၶၢႆႇ ALP ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ၵမ်ႉထႅမ်တီႊမူဝ်းၶရေႊသီႊ DKBA၊ ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း KNLA-PC ၊ ႁူမ်ႈတုမ်တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ လႃးႁူႇ LDU ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ MNSP တႄႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး။ တူၵ်းလူင်းဝႃႈ တေၵႂႃႇဢုပ်ႇႁင်းၵူၺ်းၶေႃၶေႃ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း