Thursday, June 20, 2024

ၸၢၵ်ႇႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ Ocean Gate ဢၼ်လူင်းၵႂႃႇတႅၵ်ႇတႂ်ႈပိုၼ်ႉသမုတ်ႉတြႃႇ ၼၼ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ

Must read

ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးလူင် ႁေႃႊရိၸူၼ်ႊ ဢႃးထိၵ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ROV သေႁႃၸၢၵ်ႇႁိူဝ်း ထၢႆႊထႅၼ်ႊ ဢၼ်လူင်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇပိုၼ်ႉၼမ်ႉသမုတ်ႉတြႃႇသေ တႅၵ်ႇလႅဝ် ၵႂႃႇၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉတႂ်ႈၼမ်ႉ ပလႅၵ်ႉထေးတိတ်ႉ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈ ROV ၶဝ်သေၵႂႃႇၸွမ်းႁိူဝ်းလူင်ႁေႃႊရိၸူၼ်ႊ ဢႃးထိၵ်ႉ – ပွႆႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလူင်းႁႃတႂ်ႈၼမ်ႉတီႈမၼ်းႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ- ၶူၼ်ႉႁႃႁၼ်ၶိုၼ်း ပိတ်းပွတ်းၸၢၵ်ႇႁိူဝ်း လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁိူဝ်းတႅၵ်ႇၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်တႄႉတႄႉ ၼႆတႄႉ ယူႇတီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလမ်းတူၺ်းၸွမ်းထႅင်ႈ- ၶၢဝ်ႇ AFP ၵေႃႈတႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ထၢႆႊထႅၼ်ႊၼႆႉ တၢင်ႇၵူၼ်း 5 ၵေႃႉလူင်းၵႂႃႇတူၺ်းပိုၼ်ႉၼမ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ၊ ဝၢႆးလင်လူင်းၵႂႃႇႁိုင်မွၵ်ႈႁိမ်းၸမ် 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း – တႅၵ်ႇယွၼ်ႉႁႅင်းဢီးၼမ်ႉ တႂ်ႈပိုၼ်ႉၼမ်ႉလိုၵ်ႉမွၵ်ႈ 3800 ပေႇ၊ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းႁိူဝ်းလူင် ထၢႆႊထႅၼ်ႊၼိၵ်ႉ ဢၼ်ၸူမ်ဝႆႉမွၵ်ႈ 100 ပီၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 1600 ပေႇ ၼႆႉၵူၺ်း- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တႃႇတေၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတူၺ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးၸူမ်ဝႆႉတႂ်ႈပိုၼ်ႉၼမ်ႉသမုတ်ႉတြႃႇဢႅတ်ႉတလႅၼ်ႊတိၵ်ႉၼႆႉ လႆႈၸၢႆႈၵႃႈမၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႆႈပၼ် 250000 တေႃႊလႃႊ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းထႆးမွၵ်ႈ 8 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ- တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 7000 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ) ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ Ocean Gate ဢူဝ်ႊသီႊယၼ်ႊ ၵဵတ်ႉ ဢဝ်ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၶဝ်ၸွမ်းသူင်ႇ။

ၵူၼ်းဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ် ၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီးလူင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ – Hamish Harding ႁႃႊမိတ်ႉ ႁၢတ်ႉတိင်းဢႃယု 58 ပီ၊ ၸဝ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး Shahzada Dawood သျႃႊၸၢတ်ႉၻႃႊ ၻႃႊဝတ်ႉ ဢႃယု 48 ပီ၊ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႈ Suleman Dawood သူႊလေႊမၼ်ႊ ၻႃႊဝတ်ႉ ဢႃယု 19 ပီ (ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပႃႊၵိတ်ႉသထၢၼ်ႊ) ၊ မေႃထၢႆႇႁၢင်ႈတႂ်ႈပိုၼ်ႉၼမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ Stockton Rush ပဵၼ်ပႃးၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လႄႈၸဝ်ႈၶွင်ႁိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈတင်း Paul-Henri Nergeolet ၽေႃႊလ် ႁိၼ်ႊၼရီႊ ၼႃႊၵျီႊယူဝ်ႊလႅတ်ႉ ဢႃယု 77 ပီ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇႁူႉလွင်ႈႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးလူင် ထၢႆႊထႅၼ်ႊၼိၵ်ႉ ။ တၢႆပႅတ်ႈတင်း 5 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇငိၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇလႂ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ ႁႃႁၼ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁၼ်။

ref: AFP/ CNA

Photo by New York Post

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း