Sunday, April 14, 2024

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 7 ၸုမ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 7 EAO Alliance

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ့်ၸိုင်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 7 EAO Alliance ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉမႃး EAO 7 ၸုမ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ပၢင်ၵုမ် EAO 7 ၸုမ်း
Photo by – NCA – S EAO/ ပၢင်ၵုမ် EAO 7 ၸုမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 7 EAO Alliance ၸုမ်းၼႆႉသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ၊ လိူဝ်ၼၼ့် တႃႇၽေႃႇ ၼမ့်ၼႄတူဝ်လႆႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆ့ၼၼ့် ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၶဝ်ႈ ပႃး ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႇဝႆ့ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 7 ၸုမ်း 7 EAO Alliance ၼႆ့ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်လႅၵ်ႈ လၢႆႈယူႇ ၶၢၼ်ၽႂ်းၼႆ့သေ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်မိူင်း တေလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးလႄႈ တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆ့ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ ၽူႈၵမ့်ၸွႆႈ ၾၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – NCA ၼႆ့ လူႉ ၵွႆၵႂႃႇယဝ့် ၸႂ်ႉၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ့် – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း