Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸၢင်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇၵေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်း 50 သႅၼ်

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸၢင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈပၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 50 သႅၼ်ပျႃး။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈ တီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ် ႁႃၸၢင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇတႅၼ်း ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ တႄႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ်သေ ၸၢင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတၢင်တႅၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႆႈပၼ် 50 သႅၼ်ပျႃး ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵေႃႈ တေပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၶဝ်တေ ၵဵပ်းၸုပ်ႈထီႉ ၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ပွၵ်ႉဝႃႈၸိုင် တေမီး 8 ပွၵ်ႉ 13 ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း တင်းမူတ်းမီး 126,567 ၵေႃႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၸၢႆး 64,961 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 61,606 ၵေႃႉ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ပေႃးဝၢၼ်ႈလဵၵ်ႉၸိုင် တေတူၵ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း မိုၼ်ႇပၢႆ။ ပေႃးဝၢၼ်ႈယႂ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇထိုင်မိုၼ်ႇ။ ဢိင်ၼိူဝ် ဝၢၼ်ႈလဵၵ်ႉဝၢၼ်ႈယႂ်ႇထႅင်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵဵပ်း ငိုၼ်းၼႆႉ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ၵဵပ်းယဝ်ႉ။ မၢင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ပႆႇၵဵပ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႂ် ပိုၼ်ႉ တီႈၼၼ်ႈ ႁွင်ႉၵၢင်ႉၵႄႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵၢင်ႉၵႄႇ ၵဵပ်းပၼ်သဵၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၽႂ်မၼ်းပၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းၼၢႆး၊ ၵဵင်းတွင်း၊ မိူင်းပၼ်ႇလႄႈ မွၵ်ႇမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ် ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈႁဵတ်း သိုၵ်းၼႂ်း RCSS ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈၸၢင်ႈၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇႁဵတ်းတၢင် တႅၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႆႈၸၢင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 သႅၼ်ပျႃး။

မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈ ၵၢင်ႉၵႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇသဵင် လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် ၸီႉ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး။ ၼႂ်းပၵ်းပိူင် ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆး မၢၵ်ႇမီး၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼင်ႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူင်ႉ လႅၼ်ႇ ဝႆႉၼၼ်ႉ။ တႃႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇသမ်ႉ တတ်းမၵ်းဢႃယုဝႆႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 18 ထိုင် 35 ပီလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 18 ထိုင် 27 ပီ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇသေဢၼ်ဢၼ်ၸိုင် တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 18 ထိုင် 45 ပီ။ ၽူႈယိင်းသမ်ႉ ဢႃယု 18 ထိုင် 35 ပီ။ တေလႆႈႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆး ပၼ်မႃး 2 ပီ ထိုင် 5 ပီ ။ ပေႃးသၢၼ်ၶတ်းၶိုၼ်း တၵ်းတေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း