Saturday, May 25, 2024

ၵၢင်ႉၵႄႇ မိူင်းယႆ တေဢမ်ႇယွမ်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

ၵၢင်ႉၵႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 17/3/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵၢင်ႉၵႄႇ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သူင်ႇပၼ်ၶဝ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵၢင်ႉၵႄႇ ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ တေ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ်လၢတ်ႈလႄႈ တေဢမ်ႇသူင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၵၢင်ႉၵႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် 1 ၵေႃႉ တိုၼ်းတေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆဢေႃႈ။ ႁဝ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵဵပ်းပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ။ ၾၢႆႇၶဝ်တႄႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပၼ်ယူႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း မီးလၢႆ ၵေႃႉၵေႃႈ ယူႇၼႂ်းၶဝ်မူတ်းယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။ ပေႃးမႃးတဵၵ်းၸႂ်ႉႁဝ်း ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇၶဝ်တႄႉ ၽူႈ ၵွၼ်းပွၵ်ႉၶဝ် တေယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ပႅတ်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ မီး 28 ဢိူင်ႇ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် မီး 5 ပွၵ်ႉ ထိုင် 7 ပွၵ်ႉ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း မိူင်းယႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ (ၸရၢင်း) ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈမီး 2,200 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မူဝ် မီး 61 ၵေႃႉ ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ 81 ၵေႃႉလႄႈ ဢိူင်ႇၵွင်းမွင် 60 ၵေႃႉ။

ၵၢင်ႉၵႄႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်းလႄႈ တႃႇတေႁဵတ်းၸွမ်း ဢၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇမႃးတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉတႄႉ ပႆႇမီး သေတႃႉၵေႃႈ ၵၢင်ႉၵႄႇၵူႈၵေႃႉတႄႉ ၺႃးသင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇပၼ်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တႃႇတေၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး တေဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၸူး သိုၵ်းတႆး။ ပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈလၢင်း 2-3 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်သိုၵ်းတႆး ဝႆႉ ထႃႈၵေႃႈမီးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၶဝ်မီးဝႆႉ ၼႂ်း 28 ဢိူင်ႇၼႆႉတႄႉ မီး 2,200 ၵေႃႉ။ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် တေ ၶဝ်ႈၸူးသိုၵ်းတႆးၵူၺ်း။ ပေႃႈမႄႈၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈၸၢႆး 2-3 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ၵႂႃႇဢၢပ်ႈသိုၵ်းတႆးဝႆႉထႃႈ ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တၢင်းမိူင်းယႆႁဝ်းတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ မီးတၢင်းလိူၵ်ႈယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် တေလႆႈပၼ်သဵၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႆႉၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇၵႂႃႇ ပၼ်။ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇၶိုၼ်းဝႃႈႁိုဝ်မႃး”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၵၢင်ႉၵႄႇ တင်းသဵင်ႈသေ သပ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈ ပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်း မႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ဢႃယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇၵၼ်သေ ႁႃလွၵ်း လၢႆးငိူင်ႉဝႄႈၽႂ်မၼ်း ၵူဝ်လႆႈၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၶဝ် မၢင်ႇလႆႈ ၵိၼ်ငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸၢင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅၼ်းတၢင်လုၵ်ႈလၢင်းၵေႃႈမီး။ ပေႃႈမႄႈမၢင်ၸိူဝ်း ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၵႂႃႇႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လႄႇႁႃၸၢင်ႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈလႄႈ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉၵႂႃႇၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ့် မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၸူးတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁႃတၢင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်း တႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တၢင်းမိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇၺႃးတီႉၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း