Wednesday, July 24, 2024

ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

Must read

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ။

ပၢင်ၵုမ် NCAs-EAO ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 ထိုင် 2/4/2022


ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 တေႃႇထိုင် 2/4/2022 ။

- Subscription -


ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉ ၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် PPST ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၼမ်းၼႃႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၸုမ်းၽွင်းတၢင် ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၽူႈတၢင်တူဝ်လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ။


ယိူင်းဢၢၼ်းတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ဢၼ်ပႃးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ တႃႇဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ပိူင်ၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ EAOs ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း