Sunday, October 1, 2023

ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ  

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီ ဢၼ်တိုၵ်ႉပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပႆႇႁိုင်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်း လၢႆး ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း
Photo by – Wan Mai Duen Le/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီ မိူဝ်ႈ 24/6/2023

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/6/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တီႈၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ Wan Mai Duen Le ၼၼ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် ၸင်ႇလႆႈတႅပ်း တတ်း ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ-ဝႃႈၼႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ တင်ႈဝႆႉၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -
ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီ
Photo by – Wan Mai Duen Le/ ငဝ်းလၢႆး ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီ

ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ Wan Mai Duen Le ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ – “ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်း လီ ဢၼ်ၵေႃႇမတီႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႆႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ တႃႇပီ 2023 – 2024 ၼႆႉပဵၼ် ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း (Computer) ၊ ဢင်းၵိတ်ႉ (English 4 Skills)၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ၼႃႈတီႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ။ မိူဝ်ႈလႂ်သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးလီတႃႇပၢင်သွၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်း၊ ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸိူဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢင်သွၼ်ႁဵၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်း သဵင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း
Photo by – Wan Mai Duen Le/ ၽွင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၾိုၵ်းႁဵၼ်းၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းၵေႃႇတင်ႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵေးသီးပၢႆႈမႃး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈလွႆႁူၼ်း ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ဝဵင်းၵေးသီး မိူဝ်ႈပီ 2021 ။ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇသေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပီ 2023 ၼႆႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ။ ပီၵၢႆ 2022 တႄႉ ပိုတ်ႇႁဵၼ်းယူႇ။ ဢၼ်လႆႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃသိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၵူၺ်း။ ပေႃးဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်း ငဝ်းလၢႆးၵေႃႈယင်းပႆႇလီတႄႉ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီၼႆႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈတေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ တီႈယူႇၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ။ ၵမ်ႈၼမ် တေသိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇ တၢင်းမိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီ
Photo by – Wan Mai Duen Le/ ပၢႆႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းၸူး ၵေႃႇမတီႇ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။

ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီၼႆႉ လႆႈတႄႇတင်ႈမႃး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈပီ 2021 တီႈလွႆႁူၼ်း ဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတုၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆတွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇ တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ဢၼ်မီးဝႆႉၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း