Monday, July 15, 2024

TNLA ထုပ့်ပေႃႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

Must read

ၸုမ်းသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆသေ တီ့ၺွပ်း ထုပ့်ပေႃ့ ၵူၼ်းၸၢႆး ဝဵင်းၼမ့်တူႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼၼ့် လုၵ့်တီႈလၢၼ့်လဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းပွၵ့် 6 ဝဵင်းၼမ့်တူႈ ။ ထုၵ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်း တဢၢင်း TNLA 2 ၵေႃ့ တီ့ၺွပ်း ထုပ့်ပေႃ့ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶေႃး ၊ တီႈၼႃလႄႈ တီႈတိၼ်မိုဝ်းၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈလုၵ်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း 2 ၵေႃ့ ထုပ့်ပေႃ့ ယူႇၼၼ့် ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မႃးၸွႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈၵူၺ်း ၼႆလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်း ၊ သိုၵ်းတဢၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈထၢင်ႇၽိတ်းသေလႄႈ လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ပေႃႉထုပ်ႉဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလွႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပိတ်ႉပေႃႉပၼ်မၼ်းႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယူႇဢေႃႈ။ ၸင်ႇဝႃႈမၼ်းၵေႃႈၸဵပ်းႁႅင်းဝႆႉ ”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယူႇသေတႃ့ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ပူၼ့်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆ့ၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ထုပ့်ပေႃ့ ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၼမ့်ႁူးပွတ်း ဢိူင်ႇမိူင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၊ ဝၢႆးၼၼ့် ဢဝ်ငိုၼ်း 46000 မႃးသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း