Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

TNLA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 68 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတူၵ်း ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅင်လႄႈပၢင်ၶူၵ်ႉ ႁိမ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 35 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢၼ်ႈၶဝ်...

TNLA ထတ်း / ႁၢမ်ႈ ၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ၵေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇ ထတ်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းတီႈၵူတ့်ၶၢႆ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းတီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၶိူဝ်းယႂ်း ႁိမ်းသိဝ်ႉၶိၼ်းတႃႇ ၸေႊဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ Photo : ႁၢင်ႈ တူင့်ၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ရူတ့်ၵႃးၵႂႃႇမႃး သဵၼ်ႈတၢင်းၵူတ့်ၶၢႆ ႁိမ်းၵိၵ့်ၼမ့်ၶႆ့ ပိၼ်ႇမႃးတီႈၾၢႆႇမၢၼ်ႈသႅင်လီ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸဝ့်ပုၼ့်ဢေႃႈၼၼ့်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်း တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆ။ ၵူၼ်းၵႃႉ သႅၼ်ဝီ- ၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တၢင်းသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵႆႉမီးၼႃႇၶႃႈ။     သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းလွႆ  သိုၵ်းၶၢင်  KIO - KIA ၸိူဝ်းၼႆႉၼေႈ ။ ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ႁိူၼ်းယေးလႅဝ်ၽႅဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 200 ပၢႆ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေးတေယူႇ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈ ဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီး ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပၼ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇယူႇ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ သေတႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပၼ်ႇလဵပ်ႈယူႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မႃးတၢင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တင်းၼမ်သေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၼမ် – TNLA မၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း 9 တပ်ႉၵွင်  လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 50 မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 60 ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈ။ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/12/2022 ၼႆႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 6 ဝၼ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း  သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ထိုင် 12/12/2022  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇ တိူဝ့်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူ့လႅဝ်တင်းဝၢၼ်ႈ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆ့ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတေ့ဢေႃႈ ။ ၸဵမ်ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်လၢႆလမ်း လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ထပ်းၵၼ်မႃး 5 ဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁဵင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-11/12/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းတဢၢင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 လင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 2 ႁဵင်ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းလူင်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉ သိုၵ်တဢၢင်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႆႈ 4 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁိမ်း 2000 ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းလၢတ်ႈ။ ၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 10/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇ ၵႂႃႇ 5 လင်ပႃးတင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 မႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း TNLA တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် 5 လမ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၾၢႆႇတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 5 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

TNLA ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေတီႉၵႂႃႇ ၸႂ်ႉပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ်ၶဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ၺႃးသိုၵ်း TNLA ႁႄႉထတ်းယဵဝ်ႈ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈ 6 လိူၼ်ယဝ်ႉပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးဢၢႆႈယီႈ၊ လုင်းဢၢႆႈသူၺ်ႇ၊ လုင်းထုၼ်ၶႅင်ႇ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈမိၼ်ႉ ၊ လုင်းဢၢႆႈမၼ်ႈ ၊ လုင်းယီႈၶင်ႉ ၊ ၸၢႆးလႅင်း၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေပွၵ်ႈႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၶိုမ်း တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇၸူးလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၼႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၸိုင် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၶိုမ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ မိူင်းငေႃႉ...

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇၵိုၵ်းႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉဢၼ်ပိုတ်ႇၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ႁၢၼ်ႉဢွၼ်ႇႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူႈႁၢၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈယေးငိုၼ်း ၊ ၶွမ်ႊပၼီႊ၊ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်ၵူၺ်းသေတႃႉ တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃးတႄႉ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸူးၵူႈႁၢၼ်ႉၵူႈႁွင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇသေမၢင်ႁၢၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇယွၼ်း 10 သႅၼ် မၢင်ႁၢၼ်ႉၵေႃႈ 15 သႅၼ် -20 သႅၼ်...

သိုၵ်းလွႆ TNLA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်တၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊၵဵပ်းၶူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မုင်ႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးလႄႈ ပႃးၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ။   ဝၼ်းတီႈ 17-18/10/2022 သိုၵ်းလွႆတဢၢင်းTNLA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼိူဝ်တၢင်းလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img