Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

TNLA

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 10 လုၵ်ႈယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 10/07/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပွတ်းၼႂ်ၵူၺ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 10 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်ၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် - မၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉ(ရှော့တိုက်ဒုံး) တူၵ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉတူၵ်းတီႈႁိမ်းတႃႈရူတ်ႉၾႆး (ပူႇတႃႇ) 2 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ...

SSPP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ TNLA  ဢမ်ႇမီးၵၢင် ၸႂ်ၶႂ်ႈယူႇႁူမ်ႈၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်

SSPP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ   လွၵ်းလၢႆးသိုၵ်း  TNLA  ႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈလၢတ်ႈၸႃတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ် ဢူၺ်းလီ ၊ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ပဵၼ်လၢႆးပိုတ်ႇႁွင်ႉပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ SSPP တႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈၼႃႈ SSPP Info ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/05/2024 မွၵ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း။ ပိူင်လူင်ပႃးဝႆႉဝႃႈ - “လႆႈႁူႉတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ...

သိုၵ်း TNLA ႁၢမ်ႈၵႃးတၢင်ႇဢွႆႈၼမ်ႉၶမ်း ၶၢမ်ႈၸူးမိူင်းၶႄႇ

ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇသေတႃႉ သိုၵ်း TNLA ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢၼ်တေႃႉဢွႆႈ ၶၢမ်ႈတီႈတႃႈႁိူဝ်း မၢၼ်ႈႁွင်း - ၼွင်တဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/3/2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ထိုင်ၸဝ်ႈသူၼ် တေႃႉဢွႆႈ ၶၢမ်ႈတႃႈႁိူဝ်း...

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ မၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ 7 ဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉသေ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဝႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈမၢႆမီႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 6/3/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႉဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း...

TNLA သင်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းလုမ်း/ ၸႆးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးဢၢပ်ႈၶိုၼ်း

ဝၢႆးသေ သိုၵ်း TNLA ၵုမ်းလႆႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ် ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်းလုမ်းၼႂ်းၸႆးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်းလုမ်းၼႂ်းၸႆး ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႉ...

TNLA တေၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်း TNLA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ တမ်းပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁွင်ႉၵၢင်ႉၵႄႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

PSLF/TNLA ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ ဝဵင်းၼမ့်တူႈ

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA လူမ်ႇယိုဝ်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ယိုတ်းသိပ်းလႆႈတင်းဝဵင်းယဝ့် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12  ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 324 ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈဝႆ့တီႈ ဝဵင်းၼမ့်တူႈ၊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28 ဝၼ်းၽတ်း...

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၽွင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မေႃးပၼ်းယူႇၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇ လူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/12/2023 ၼႆႉ PSLF/TNLA ၸတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 6...

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမၢၼ်ႈတူင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/12/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶလရ -130 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉ TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈ 4 ဝဵင်း ၊...

သိုၵ်းတဢၢင်းပူၵ်းတုင်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈပႆႇထွႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆ့ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈ တပ့်ပၢင်သဝ်းယႂ်ႇ သၶၢၼ်း တိတ့် ဝဵင်းၼမ့်ၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉၼႆသေ ပူၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈထုၺ်လိၼ်သေ ၶုတ်းယႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ ၸွမ်းတင်းၼမ်။ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝတ့်ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ...

သိုၵ်းလွႆတဢၢင်း ထုၺ်ထႆ ယႃႉပႅတ်ႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းလွႆတဢၢင်း TNLA ဢဝ်ရူတ်ႉ ထုၺ်ထႆမႃးယႃႉလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵွႆႁၢႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉႁိုင် 2 ဝၼ်းၵူၺ်း သိုၵ်းတဢၢင်း ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၵႃးထုၺ်လိၼ်မႃးထုပ်ႉလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ “လၵ်းသဝ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ဝႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပွႆႇမၢၵ်ႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်တၢႆ

ၶၢဝ်ႇၶၢင် KNG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸၼ်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇၵူၼ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တၢႆ 2 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸၼ်မၢၵ်ႇၶႃႈႁႅမ် ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် သိုၵ်းၶၢင် KIA/KIO လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း KIA/KIO ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ တီႈတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းဝီး...

သိုၵ်းတဢၢင်းၶိုင်ယိုတ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ(စခန်းသစ်)ၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တႃႇတေယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶိုင်ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ Photo : ႁၢင်ႈႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ၼႆႉ လိူဝ်သေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇပႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႃႇယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇမေႃးၵူႈဝၼ်းၵူႈၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်တိုၵ်ႉတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ယူႇ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယဵပ်ႉၶူဝ်းသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယဵပ်ႉၶူဝ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၶူဝ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၾၢင်ႉလွၵ်းလိင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၢင်ႈႁဵတ်းလၢႆးယွၵ်း လွၵ်ႇလႅၼ်ၽၢမ်းတႃၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸၢင်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းတႃႇယႃႉၸိုဝ်ႈယႃႉသဵင် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ...

သိုၵ်းလွႆပွႆႇမၢၵ်ႇယႃ့ၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇ ၶဝ်ႈယိုတ်းတပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1027 ၼႆသေ တပ့်သိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ တဢၢင်း  TNLA  ပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း  တပ့် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၵူႈဝၼ်း တီႈၼႂ်း  ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ့်မႄး ၊ ၼွင်ၶဵဝ် ၊ သီႇပေႃ့ ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃ့-ၵျွၵ့်မႄး ဝၼ်းထီ့ 12...

Latest news

- Advertisement -spot_img