Saturday, September 30, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

TNLA

TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လုၵ်ႈဢမ်ႇယူႇဢဝ်ပေႃႈ ၽူဝ်ဢမ်ႇယူႇဢဝ်မေးၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လႄႈဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ။ ပေႃးလုၵ်ႈၸၢႆးဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း ဢဝ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇတႅၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပေႃးဝႃႈလုၵ်ႈၸၢႆး ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်းၼႆ လၢၵ်ႈဢဝ်ပေႃႈပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ၼွင်ႉယိင်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းယိၵ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  သဵင်ႈမၢၵ်ႇလူင်တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးငိၼ်းၵႃႈႁိုဝ်။ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ တႅၵ်ႇတင်းသွင်ၾၢႆႇ ။ ငိၼ်းဝႃႈ ယိုဝ်းၵၼ်တင်း TNLA    ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇ/တၢႆၼမ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၸွမ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်။ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈ ၶႅင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၼႆ ၼၢင်းၼွင်ႉၼွင်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ တီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁိူၼ်းယေးတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းယေးလႄႈႁူင်းႁဵၼ်းလူႉၵွႆ၊   ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ  ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆၼမ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ  2 ၵေႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ TNLA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵၼ်တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ  ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈ ၾၢႆႇ ၼိူဝ်ၸေႊလၢၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ10 ၵမ်းပၢႆ ။...

ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း TNLA  ထႆလိၼ်ထူမ်ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် 40 ပၢႆ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လုၵ်ႈၸုမ်း PSLF/TNLA ထႆလိၼ် ထူမ်ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်မီးတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး တုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွမ်းတြႃးပၼ် ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ၼႆယဝ်ႉ ။ ၼၢင်းဝႃႇၼူႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း SPB  ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်...

ၸုမ်းသိုၵ်း ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတေႃႇၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်း ၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉမီးလွင်ႈထုၺ်လိၼ်ထူမ်ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၸႄႈလၢၼ်ႉထႅင်ႈလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇဢမ်ႇသႃႇၸႂ်ဢမ်ႇသိူဝ်း။  လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းပႃးၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လႄႈတၢင်းၵႂႃႇႁႆႈၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း TNLA ထႅမ်ႁႅင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ပွတ်းၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။  ၵႃးၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ပေႃးလႆႈၵိုတ်းၶမ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ထႅဝ် ။ ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တေမီးမွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

တပ်ႉၸုမ်း ၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇဝၢင်းႁိူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵမ်းၵမ်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆမႃးၶိူဝ်းယႂ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/7/2023 ၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆၵုင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 6...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း TNLA ဢၼ်မီးတီႈတၢင်းမၢၼ်ႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆတေးမိူင်း သၼ်လွႆၼမ်ႉမူၼ်း ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်မူႇၸေႊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/07/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၊ သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်တင်းၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ၼႂ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ယူႇ။ “မိူဝ်ႈသဵင်ၵွင်ႈပႆႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉလႆႈႁၼ် သိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းႁူၺ်ႈၼမ်ႉသွမ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း၊ ဝၼ်းတီႈ 27/07/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး တိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းတဢၢင်းမႃးပုတ်ႈယူႇသဝ်းတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၵဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ဢၼ်ထွႆဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 5 ပီ) ၼႆႉၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း။ တီႈတႄႉမၼ်း တီႈဢီႇၼၢႆးၼႆႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆပႃးၸွမ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတင်းၶိုၼ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊလူႉၵွႆ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တဵင်ႈၶိုၼ်းထိုင်မိူင်းလႅင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၽႂ်ယိုဝ်းၽႂ်ဢွၼ်တၢင်းတႄႉဢမ်ႇႁူႉ။  သဵင် ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ...

ပျီႇတူ့ၸိတ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸေႊလၢၼ့် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ 

ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းဢႃးတိတ့် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼႆ့ ပျီႇတူ့သိတ့် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းၶူဝ်ၼမ့်မွၼ်း ထုင့်ၸေႈလၢၼ့် ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယိုဝ်းပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈယႂ်ႇလၢႆလၢႆၵမ်း ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ...

TNLA ထုပ့်ပေႃႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၸုမ်းသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆသေ တီ့ၺွပ်း ထုပ့်ပေႃ့ ၵူၼ်းၸၢႆး ဝဵင်းၼမ့်တူႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼၼ့် လုၵ့်တီႈလၢၼ့်လဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းပွၵ့် 6 ဝဵင်းၼမ့်တူႈ ။ ထုၵ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်း တဢၢင်း TNLA...

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/05/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉသူၼ် ပႂ်ႉႁႆႈလႄႈတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးတီႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉ TNLA ၵူၺ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵႂႃႇထႆသူၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းသူၼ်၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img