Thursday, May 23, 2024

သိုၵ်းလွႆတဢၢင်း ထုၺ်ထႆ ယႃႉပႅတ်ႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းလွႆတဢၢင်း TNLA ဢဝ်ရူတ်ႉ ထုၺ်ထႆမႃးယႃႉလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵွႆႁၢႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉႁိုင် 2 ဝၼ်းၵူၺ်း သိုၵ်းတဢၢင်း ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၵႃးထုၺ်လိၼ်မႃးထုပ်ႉလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ “လၵ်းသဝ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း။ မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ။ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈဝႃႈ ယဵၼ်ၼိမ်ယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၢင်ႈၶိုၼ်းမႃးယိုဝ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပႆႇႁတ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပႆႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်ယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းလႂ် ယႃႉႁွႆးတိၼ်ႁွႆးမိုဝ်း ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းꧦ – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈယႃႉပႃး ပၢႆႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ဢၼ်ပႃးတူဝ်လိၵ်ႈတႆး၊ ဢၼ်ပႃးၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ဢၼ်ၵိုၵ်းဝဵင်းမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း 1027 ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ် 2 လိူၼ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆၵူၺ်းသေတႃႉယၢမ်းလဵဝ်ယဵၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ယိုတ်းဝဵင်းၵႂႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်း၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး မိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း