Thursday, May 23, 2024

TNLA ၊ PDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶဵဝ် – ၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

TNLA ၊ PDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶဵဝ် – ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ

လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် တီႈယူႇဝႆႉ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈၼႂ်းၵႄႈ ၼွင်ၶဵဝ် – ၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉလႄႈ ထိုင်ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 8-9/11/2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ၊ PDF ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ်ဝႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်ယူႇ။ သဵင်ၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉငိၼ်းယူႇ။ မွၵ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈသေယိုဝ်းၵႂႃႇ ၽွင်ႈဢေႃႈ ၸွမ်းၸိူဝ်းႁူၺ်းၵိုတ်ႈၼၼ်ႉ။ ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ သိုၵ်း TNLA ၊ MDY – PDF ၶဝ်မႃးပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်း ပၢင်သဝ်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈၼၼ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း လႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးထိုင် 2500 ယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇ ၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵျွင်းၽြႃးၵေႃႇရၶႃးဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵျၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ ၵုၼ်လူင်၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉထႅင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 မိုၼ်ႇယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း