Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

PDF

ၸုမ်း PDF ဝႃႈ ႁၢမ်ႈၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း – ၵွၼ်းဢိူင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇ ၺႃးၶႃႈတၢႆယဝ်ႉ 17 ၵေႃႉ

ၸုမ်း PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ၽူႈလႂ်ၵဵပ်းသိုၵ်းပၼ်ၸိုင် တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ၊ ၽူႈမၢႆလႄႈ ၵၢင်ႉၵႄႇ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ မၵူၺ်း၊ တႃႈလိူဝ်ႇ၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ...

သိုၵ်းၶျၢင်း တီႉလႆႈၵူၼ်း ၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ

PDF-Zoland သိုၵ်းၶျၢင်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းတုၼ်ႊၸၢၼ်ႊလႄႈ ဝဵင်းတီႊတိမ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်လူင်းႁူၺ်းသူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၵဵပ်းႁွမ်သိုၵ်းမႂ်ႇပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း 5 ၵေႃႉၼႆႉ ၺႃးတီႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 မၢတ်ႊၶျ် တီႈႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၶဝ် ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶျၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈဝႃႈပဵၼ် PDF သေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းငိုၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 10/3/2024 ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်း PDF...

TNLA ၊ PDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶဵဝ် – ၵျွၵ်ႉမႄး

TNLA ၊ PDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶဵဝ် - ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် တီႈယူႇဝႆႉ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈၼႂ်းၵႄႈ ၼွင်ၶဵဝ် - ၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉလႄႈ ထိုင်ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 8-9/11/2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ၊ PDF...

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းပၢႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 20 ၵေႃႉ PDF တၢႆ 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇ PDF တၢႆ 4 ၵေႃႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းပၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

PDF ထွႆသိုၵ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် မွၵ်ႈ 40 ဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်း PDF ထွႆထွၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းလွႆတၢင်းထိူၼ်ႇ ၶဝ်ႈမူၵ်းၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင် ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

 PDF ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉၼၵ်းၼႃ ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ

ပီႈမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၶိုၵ်ႉယႂ်ႇဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆလႄႈ  PDF တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဝႆႉၾၢင်ႉၼၵ်းၼႃ။ ၸုမ်း PDF ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ- “ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၸွမ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈၾၢင်ႉယႂ်ႇၼမ် ။ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉသေ ပေႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၼႆ...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 20 ပၢႆ သုမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ MDY-PDF (မၢၼ်းတလေး) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ် သုမ်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢႆ 25 ၵေႃ့ ၊  ၺႃးယိုတ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်  ၾၢႆႇ MDY- PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ...

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႆ့လႄႈ PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း။ ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈသင် ဢဝ်ၵႃးတႅင့်( ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း...

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈမိူင်းပၢႆး လူ့ၵွႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်၊  မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇဝၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ဢွၼ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်လူင်တူၵ်းသႂ်ႇလူ့ၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းတူၵ်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းတူၵ်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸုမ်း PDF ၾၢႆၶုၼ်(Pekhon PDF)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ပဵၼ်တၢင်းတူၵ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ့်ဢေႃႈ။ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ၶဝ်လေႃႇတိုၵ်းမႃးလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မုင်ႈ ၸူးတၢင်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မုင်ႈၸူးၸုမ်း PDF ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉသေ မုင်ႈၸူးၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:15 မူင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်ၵူဝ်ႇဢွင်ႇၽဵဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 12 လမ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ - မိူင်း ၵုတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းၸုမ်း PDF...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ဝၢၼ်ႈလူင်ႊၶၢင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမၢႆ 114 တင်း 115 ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ် ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img