Thursday, May 30, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ဝၢၼ်ႈလူင်ႊၶၢင်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇပူၵ်ႇ ဢိူင်ႇလူင်ႊၶၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ ၶွၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈမိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
Photo -ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇပူၵ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ တီႈၶႃမၼ်းၸၢႆး ၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင် တီႈလႆႈမႆႈ ၸႂ်ၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈမိုဝ်းမၼ်းၸဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ တင်းသွင်တႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ႊၶၢင်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း KIA,PDF ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းတေႃႇထိုင် 7 မူင်းပၢႆ ၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မေႃႇပူၵ်ႇ။  

“ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈသိုၼ်းတႄႉ ပႆႇပဵၼ်ႁႅင်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းတႄႉ မိူဝ်ႈဝႃး ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇပူၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်။ ယၢမ်း လဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇပူၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈသင်ၶႃ (ဆန်ခါကျေး ရွာ) ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႃးတူၵ်းႁိမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ႊၶၢင်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးၵႃႈ ႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း၊ မၢင်ၵေႃႉ ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်ဢေႃႈ”- ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၸွမ်းသၼ်လွႆ ဢွင်ႈတီႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP တူင်ႉၼိုင်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးမႃး 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႅင်းမီႈမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၸွမ်းႁၢဝ်းသၼ်လွႆ တီႈႁဝ်းၶႃႈယူႇ လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းမၼ်းတလေးမႃး ဢၼ်မႃးပၼ်ႇၼႆႉ ႁိုင် မွၵ်ႈ 40 မိၼိတ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိူင်ႈမိၼ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇလူင်းတီႈၼႂ်းတပ်ႉၶဝ် မိူင်းမိတ်ႈ 276 ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၵမ်ႉၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ႁိုင် 20 မိၼိတ်ႉ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇထႅင်ႈ 4 လမ်း ႁိုင်မွၵ်ႈ 40  မိ ၼိတ်ႉၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းတႆး SSPP သမ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၸွမ်းသၼ်လွႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ယၢၼ်ဝဵင်း 8 လၵ်း။ ၾၢႆႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF သမ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းႁိမ်း ႁွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ၾၢင်ႉသတိၵၼ်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/11/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်တၢင်းၼႆႉထႅင်ႈ 3 ပွၵ်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3-4 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလိူဝ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉ မၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း