Thursday, May 30, 2024

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈမိူင်းပၢႆး လူ့ၵွႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်၊  မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇဝၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ဢွၼ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်လူင်တူၵ်းသႂ်ႇလူ့ၵွႆၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ လၢမ်းလိမ်းလူင်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။မၢင်ႁိူၼ်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈမႃးတူၵ်းသႂ်ႇဢေႃႈ။ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈလူ့ၵွႆၵႂႃႇၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ဢၼ်မၢတ်ႇဢၼ်ၸဵပ်းတႄ့ ပႆႇငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ် ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းပၢႆးၼႆ့ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း မိူဝ်လဵဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၸမ်ပၢင်တိုၵ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆ့ပၢႆႈဝႆ့တီႈလွတ်ႈၽေးၵေႃႈမီး။ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းတႄ့ ၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မႃးပၵ်းသဝ်းယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးၸွမ်းၵႄႈမၼ်း။ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄ့ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းၼႆ့။ၵူၺ်းၼႃႇ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ယူႇတႄ့ ပၢင်တိုၵ့်တႄ့ဢမ်ႇဝၢႆးလႆႈယဝ့်။ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ မိူဝ်းယူႇၸွမ်းၼႂ်းတပ့်ၶဝ်ၶိုၼ်းၵူၺ်းယဝ့်။ပၢင်တိုၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

Mobye Rescue Team  သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းပၢႆးၼႆ့ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၸၢင်ႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇဝႆ့ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း ယႃႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတၢင်းၼွၵ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ့် ၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လူ့တၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း