Sunday, September 24, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

PDF

သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 24 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21 သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 24 ၵေႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ERO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းသၢႆသိုၵ်း Cobra တပ်ႉၵွင် 27...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸလွပ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ PDF ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပူႇသိၼ်/ ၼၢႆးသိၼ် 400 ပၢႆ ၽူင်ႉပၢႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸလွပ်ႈ ပူႇသိၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵိဝ်ႇဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊  ဝၼ်းသိၼ်လိူၼ် 10 မူၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိမ်းဝတ်ႉၵိဝ်ႇဢၢင်း 3 လုၵ်ႈ ပူႇသိၼ်/ ၼၢႆးသိၼ်    တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၽူင်ႉပၢႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

သိုၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈတၢင်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၶမ်ၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်း ပွၵ်ႉသၢမ် ပွႆးၵုင်း ဝဵင်းမိူၵ်းပၢႆး ၊ ဝၼ်းတီႈ 8 /9/2022 ၼႆႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ -...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၸႂ်ႉၶျေႃးရူတ်ႉၵႃးဢဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF   လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း    ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶၢၼ်းရူတ်ႉၵႃး ဢူးတေႇၸ ဢႃယု 45 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ႁႂ်ႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်၊ ၽွင်းႁွတ်ႈတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် - ပဵင်းဢွႆႈလႄႈ ၵုင်းတေႃႇမေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်...

PDF တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ပွၵ်ႈ

PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ပွၵ်ႈ၊ သွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ  ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တၢင်းဝဵင်းတပဵၵ်ႉၵျိၼ်း တွၼ်ႈၼိူဝ် တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇတင်း ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း...

ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢႅဝ်ႇတီႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ပမ်ႉၼမ်ႉ မၼ်းၸၢၵ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၶူင်းၵၢၼ်လဵင်ႉမူ/ၵႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢႃယု 50 ပၢႆ...

PDF လုၵ်ႉတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

PDF တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႇလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် တၢင်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 200 ပၢႆသေ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်းထိုင် 2:16 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 348...

PDF မူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း  ယၢမ်းၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/8/2022 ယူႇတီႈ ၸုမ်း Tiger Black Muse UG (PDF) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ  ၵူၼ်း မိူင်း မူႇၸေႊ  ဝႃႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းတႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၊ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။  ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 9 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တပ်ႉၵွင် 2...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉၺႃးဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လူႉတၢႆ  ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:50 မူင်း - 1:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA, PDF ယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇတၢႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:50 မူင်း - 1:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဵၼ် ႁႅင်းမွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁူဝ် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 5 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢႆ 5 ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 13/7/2022 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈသွင်ၼမ်ႉၵေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈ တွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တပ်ႉၵွင် (2)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးဝႅတ်ႉ တီႈပၢင်တိုၵ်း  ၵူတ်ႉၶၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း – တၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးဝႅတ်ႉ ၶမ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/6/2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIO, သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် (ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်) ၵႂႃႇ တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်၊ ႁဵၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ယူႇတီႈၼိူဝ်လွႆၵူး (လွယ်ကူးတောင်ပေါ်) သေ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽြႃးလွႆ (လွယ်ပန်းစုံကျေးရွာ) တင်း ဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း(လွယ်ပေါ) ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်...

PDF မိူင်းၵုတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယိုတ်းဝဵင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းတီႈယူႇလႄႈတႃႇၵိၼ်

ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း Red Wolves Of Mogok  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 22/4/2022 ဝႃႈ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း တေမီး ပၢင်တိုၵ်း ယိုတ်းဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶုတ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ၊ ႁႅၼ်းထူင်တၢင်းၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈယႃႈယႃ ဝႆႉႁၢင်းၽႂ်မၼ်းဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ဝတ်းဝႂ် မၢႆၾၢင် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img