Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

PDF

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA၊ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/9/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA၊ PDF ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ သိုၵ်း KIA၊ PDF  ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၵၢင်။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ပဵၼ်ၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။ ၵူၼ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ မီး 3...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး 23/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ လူင်ၵႂႃႇတၢင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသုၶ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ၵမ်ႉထႅမ် PDF ၸိုင်တေၸၢင်ႈၺႃးထိုင်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၸွႆႈႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်း သေလွင်ႈလွင်ႈတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸိုင် တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ထိုင်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ဝႃႈၼႆ။  ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ - ႁၢမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ၊ ႁၢမ်ႈၵမ်ႉထႅမ်၊ ႁၢမ်ႈၸွႆႈႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းတၢင်းၵိၼ် ႁႅင်းၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ႁၢမ်ႈသိုဝ်ႉ Bond ႁၢမ်ႈ...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF  လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇသူင်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း   ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ   ၵႃႈယူတ်းယႃ တႃႇၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်။ ၸၢႆးတေႇၸေႃး ဢႃယု 45 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်  ဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ၼႆႉ တေလႆႈၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ  တီႈႁူင်းယႃ...

သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 24 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21 သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 24 ၵေႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ERO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းသၢႆသိုၵ်း Cobra တပ်ႉၵွင် 27...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸလွပ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ PDF ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပူႇသိၼ်/ ၼၢႆးသိၼ် 400 ပၢႆ ၽူင်ႉပၢႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸလွပ်ႈ ပူႇသိၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵိဝ်ႇဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊  ဝၼ်းသိၼ်လိူၼ် 10 မူၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိမ်းဝတ်ႉၵိဝ်ႇဢၢင်း 3 လုၵ်ႈ ပူႇသိၼ်/ ၼၢႆးသိၼ်    တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၽူင်ႉပၢႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

သိုၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈတၢင်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၶမ်ၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်း ပွၵ်ႉသၢမ် ပွႆးၵုင်း ဝဵင်းမိူၵ်းပၢႆး ၊ ဝၼ်းတီႈ 8 /9/2022 ၼႆႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ -...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၸႂ်ႉၶျေႃးရူတ်ႉၵႃးဢဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF   လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း    ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶၢၼ်းရူတ်ႉၵႃး ဢူးတေႇၸ ဢႃယု 45 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ႁႂ်ႈတေႃႉသူင်ႇၶဝ်၊ ၽွင်းႁွတ်ႈတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် - ပဵင်းဢွႆႈလႄႈ ၵုင်းတေႃႇမေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်...

PDF တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ပွၵ်ႈ

PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ပွၵ်ႈ၊ သွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ  ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တၢင်းဝဵင်းတပဵၵ်ႉၵျိၼ်း တွၼ်ႈၼိူဝ် တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇတင်း ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း...

ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢႅဝ်ႇတီႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ပမ်ႉၼမ်ႉ မၼ်းၸၢၵ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၶူင်းၵၢၼ်လဵင်ႉမူ/ၵႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢႃယု 50 ပၢႆ...

PDF လုၵ်ႉတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

PDF တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႇလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် တၢင်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 200 ပၢႆသေ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်းထိုင် 2:16 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 348...

PDF မူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း  ယၢမ်းၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/8/2022 ယူႇတီႈ ၸုမ်း Tiger Black Muse UG (PDF) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ  ၵူၼ်း မိူင်း မူႇၸေႊ  ဝႃႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းတႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၊ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။  ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 9 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တပ်ႉၵွင် 2...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉၺႃးဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လူႉတၢႆ  ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:50 မူင်း - 1:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA, PDF ယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇတၢႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:50 မူင်း - 1:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဵၼ် ႁႅင်းမွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁူဝ် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img