Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး

Must read

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈဝႃႈပဵၼ် PDF သေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းငိုၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး။

ဝၼ်းတီႈ 10/3/2024 ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်း PDF ပွမ်သေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းထႅင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းတႅၵ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
မၢၵ်ႇပွမ်း ဢၼ်မႃးပွႆႇတီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇပွမ်း ဢၼ်မႃးပွႆႇတီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်းၼႆႉ ၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း PDF ပွမ်ၼၼ်ႉ သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးၼႂ်း Viber ယွၼ်းငိုၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး။ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၼႆ ၶဝ်တေမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈၼႆလႄႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ငူပ်ႉငီႉၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉငိုၼ်း ၼမ်ၼႃႇလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႄႉ လႆႈပၢႆႈဝႆႉ မၢၵ်ႇတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ။ ႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ၶွင်မၼ်းပဵၼ်ၸၢႆးသႅင်ၼုမ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်း PDF ပွမ်သေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်မႃးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ၼႆႉၵေႃႈ မႃးပွႆႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ တႅၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၸုမ်း PDF ပွမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ငိၼ်းႁူႉမႃးတႄႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶိုင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းၼႆဝႃႇ။ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႁူႉလွင်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် ၸုမ်း PDF ဢၼ်တႄႉ တင်း K-pay ၸိုင် ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁူႉ ၶဝ်ဢဝ်ၶေႃႈမုလ်းႁဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးၺွပ်းထိုင်တီႈ ႁိူၼ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ၶႃႈထုၵ်ႇၸုမ်း PDF ပွမ်ၼႆႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးတင်း Viber ၼႆႉမီး 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸုမ်း PDF ပွမ်သေ သူင်ႇလိၵ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸူးတင်း Viber ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူၼ်ၼင်ႇ – ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၶိူင်ႈၵႃး၊ ၶိူင်ႈ ၾႆးၾႃႉ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇလူင် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း