Wednesday, April 24, 2024

လုၵ်းပဵမ်ႇ ၵူၼ်ႇတဵင် ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း လုၵ်းပဵမ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။

ဝၼ်းၼၼ့် ထဝ်ႈယိင်း သွင်ပူႇဢွၵ်ႇ ၶဝ်ႈတူၺ်းၼႂ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ ဢၼ်ၶုတ်းဝႆ့ၸပ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းပွၵ့် 10 ဝဵင်းၼမ့်တူႈၼၼ့် လုၵ်းပဵမ်ႇ ၵိုင့်ၵၢင့်ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇတင်းသွင်၊ ဝၢႆးၼၼ့် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼႅတ်ႈမႃးၸွႆႈ တၼ်းၶိုၼ်းသၢႆၸႂ် ၵေႃႉပဵၼ် ထဝ်ႈ ၸၢႆးယူႇသေတႃႉ ထဝ်ႈယိင်း ဢၼ်မီးဢႃယု 51 ပီတႄ့ လူ့တၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ႇၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 သေ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်၊ သိုၵ်းလွႆ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ့် တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈၵေႃႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈ ၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင့်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵူႈယွမ်ႇၵူႈတၢင်း၊ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တႃႇလွတ်ႈၽေးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ဝၢၼ်ႈ ၶုတ်းလုၵ်းထင့်လုၵ်းပဵမ်ႇ လႆႈပၢႆႈမႅပ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်း ၵႂႃႇသေတႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ပူၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ပိူင်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ႁူမ်ႈပႃး ဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇလႄႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ။

ဝၢႆးၼၼ့် ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆ့မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼမ့်တူႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈပူၼ့်မႃးၼႆ့ၵေႃႈ လုၵ်းပဵမ်ႇၵူၼ်ႇတဵင် ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 10 ၶူပ်ႇ 2 ၵေႃႉ လူ့တၢႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း