Thursday, February 9, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၾၢႆၶုၼ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းတူၵ်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး။

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းတူၵ်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

ၸုမ်း PDF ၾၢႆၶုၼ်(Pekhon PDF)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ပဵၼ်တၢင်းတူၵ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ့်ဢေႃႈ။ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ၶဝ်လေႃႇတိုၵ်းမႃးလႄႈ လႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆ့ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ့်ၵေႃႈ ၾၢႆႇၶဝ်ဢဝ် ႁိူဝ်းမိၼ် မႃးလဵပ်ႈၸွမ်းၸိူဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ့်မွၵ်ႈ 40 မိၼိတ့်ၼႆ့ဢေႃႈ  ” -ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမွင်းပၢႆလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်း ဢိူင်ႇၵယၢၼ်း(ကယန်းအုပ်စု) လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆသွၼ်ႈဝႆ့ တီႈလွတ်ႈၽေး။

ၾၢႆႇ PDF သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းပၢႆးလႄႈ ၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် ၼႆ့ လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇမီးယဝ့်ဝႃႈၼႆသေတႃ့ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸၶဝ် ၶိုင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းၵူၺ်း။တူၺ်းသၢႆငၢႆတႄ့ လႅပ်ႈတေပဵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈဢေႃႈ။ ”-ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ့် ၾၢႆႇ PDF ၶဝ် လေႃႇတိုၵ်းတပ့် 336 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ။ဝၼ်းၼၼ့်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပွႆႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇပူဝ့် ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ႁိူၼ်းလူ့ၵွႆ 2 လင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ့်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ့်မႅၼ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွႆးၵုင်း(ပွဲကုန်း)ပွၵ့် 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး လႄႈ လုင်းလဵဝ်ပၢၼ်ႇ ဢႃယု 66 ပီ လူ့တၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း