Saturday, May 25, 2024

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 20 ပၢႆ သုမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ MDY-PDF (မၢၼ်းတလေး) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၼမ် သုမ်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢႆ 25 ၵေႃ့ ၊  ၺႃးယိုတ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်  ၾၢႆႇ MDY- PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။

- Subscription -

MDY – PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ တႄႇၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းမႃး တၢင်း ပၢင်ႁူႈ လႄႈ ၼွင်ၶဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့လႄႈ ၾၢႆႇ MDY-PDF  ၸင်ႇလေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်းသေ သိမ်းလႆႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ့် ၾၢႆႇ MDY-PDF လူ့တၢႆ 2 ၵေႃ့ လႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 25 ၵေႃ့  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်းႁေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆ့တီႈလွတ်ႈၽေး မီးယူႇမွၵ်ႈ 4 ဝၢၼ်ႈၼႆ့ ႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီးယူႇမွၵ်ႈ 150 ၼႆ့ဢေႃႈ ။ ယွၼ့်ၼၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် သိူဝ်ႈၶူဝ်းလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်ဝႆ့ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆ့ ပၢႆႈ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ပုၼ့်ၼေႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်  တိုၵ့်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ မုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇဝႆႉၵူၺ်းဢေႃႈ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇတင်းသဵင်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼွင်ၶဵဝ်ၼႆ့ မီး 4 ဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ဝၢၼ်ႈၼႃးၶႃး ၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိဝ့် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းသဵင်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 150 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆ့တီႈ ဝတ့်ၵျွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၶူဝ်။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ့်သေတႃ့ ယွၼ့်တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ့်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆ့လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊ ပီ 2022 ၼၼ့်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈၵလႃးၵွႆး ၸိူဝ်းၼၼ့်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 1000 ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၵၸၼႆ့ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီသေတႃ့ ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ့်ပဵၼ်ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း