Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မုင်ႈ ၸူးတၢင်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မုင်ႈၸူးၸုမ်း PDF ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉသေ မုင်ႈၸူးၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်း TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 180 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်သေ မုင်ႈၸူး တင်းၸုမ်း PDF တင်းမၢၼ်ႈပဵင်း မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉၼႆႉ။ ဢၼ်မုင်ႈၸူး တင်းၾၢႆႇပုၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်တပ်ႉၵွင် ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵုမ်းၵမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၼမ် မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူဝ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။

“မႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶိုၼ်ႈမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးတူၺ်းတၢင်းၾၢႆႇ PDF တႄႉ ဢမ်ႇမီးတပ်ႉ ပၵ်ႉသဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ပဵၼ်တပ်ႉတူင်ႉၼိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဢၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မုင်ႈၸူး PDF ၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ၼၼ်ႉ ၶဝ်တီႉလႆႈၶိူင်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢၼ်တေတေႃႉသူင်ႇၸူး PDF ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တေပႃး”- ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်း TNLA သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ မိူင်း ၵုတ်ႈလႄႈ ၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ PDF ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵုမ်း ၵမ်ဝႆႉ ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 9 တပ်ႉၵွင် ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA မၢတ်ႇလူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်း TNLA လၢတ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး တိုၵ်ႉသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီး ဝဵင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇယူႇ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႅင်ႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ လူႉၵွႆမွၵ်ႈ 50 လင် ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း