Saturday, May 25, 2024

PDF ထွႆသိုၵ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် မွၵ်ႈ 40 ဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်း PDF ထွႆထွၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းလွႆတၢင်းထိူၼ်ႇ ၶဝ်ႈမူၵ်းၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၶဵဝ်ၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၶဵဝ်ၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင် ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၶဵဝ်ၶမ်း (ဝတ်ႉဢုမ်ႇတီး) ယွၼ်ႉၸုမ်း PDF ထွႆသိုၵ်းသေၶဝ်ႈမူၵ်းယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉ PDF ထွႆၵႂႃႇတၢင်းပုၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼႆႉ တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ တေမီး 3-4 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 5 လိူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵမ်ႈၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်ႁႅင်း လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃ ၶႃႈဢေႃႈ။ ယႃႈယႃၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ယႃၼၢဝ်၊ ယႃတွင်ႉၸဵပ်း၊ ယႃၵူၺ်ႉမူၺ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵလႃးၵွႆး မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼမ်ႉၽုတ်းထႅင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸုမ်း PDF ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးလႄႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူၼ်ၵၼ်။

တီႈဝတ်ႉၶဵဝ်ၶမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉ။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆးတင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျီး ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၶဵဝ်ၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 18 ၼႆႉ ၸုမ်း PDF တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ထွႆၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃး ၶႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သမ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပဵၼ် တႃႉသူဝ်းၵျႃး၊ ၾၢႆႇၸုမ်း PDF တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇတူဝ်ႇပီႇ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသမ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးဢွၼ်ႇ(ၵျွၵ်ႉမႄးလေး)၊ ၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ၊ သၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ၊ ႁူဝ်ၶၢႆး ၸိူဝ်း ၼႆႉဝႆႉ။ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်း ဝဵင်းသူမ်ႇသၢႆႇၼၼ်ႉ တေႃႉဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် မႃးပၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်။ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈ လူင်ၶူၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်ထႅင်ႈ။ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈလွႆလဵၵ်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ်သမ်ႉ မႃးပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ဢၼ်ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ 3 ႁဵင်ၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈ ၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ပၢင်ႇႁူႈလႄႈ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း