Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:15 မူင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်ၵူဝ်ႇဢွင်ႇၽဵဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 12 လမ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်း ၵုတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းၸုမ်း PDF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၸုမ်း PDF တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ။ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၵုတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တေမႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် တီႈမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တေ မီးဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်မွၵ်ႈ 20 ပၢႆ မႃးလမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း။ PDF သမ်ႉ ပႂ်ႉယိုဝ်းၶဝ် ၸွမ်းတၢင်းသေ သွင်ၾၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ထႅဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉ။ ၸုမ်း PDF သမ်ႉ တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ တေပဵၼ်ၼိုင်ႈတပ်ႉၽေ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 276 တင်း ၶမယ 348 ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 120 ၼႆႉ မူၵ်းဝႆႉ ၸွမ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် သွင်လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵႂႃႇပၼ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်း သႃႇ၊ ႁူးမင်းလႄႈ လွႆသၢမ်ငၢမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် သေဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်း ၸွႆႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 50 ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ်လိပ်းထႅင်ႈ 20 ပၢႆ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ယိုဝ်းၽိတ်းၾၢႆႇ ၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်းသမ်ႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 30 ။ ၾၢႆႇသိုၵ်း TNLA, PDF သမ်ႉ မၢတ်ႇလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉၾၢႆႇ TNLA  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ႁူးမင်း၊ ႁူး ပုင်း၊ ပဵင်းလူင်၊ မၢၼ်ႈလူမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ 2,000 ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ 60 လင်ပၢႆ ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ လူႉၵွႆ 50 လင်ပၢႆ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸိူင်ႉ ၼႆၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ် PDF ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းသိုၵ်း TNLA  လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း