Wednesday, June 19, 2024

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

Must read

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႆ့လႄႈ PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း။

- Subscription -

ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈသင် ဢဝ်ၵႃးတႅင့်( ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ) ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလႄႈသင် ၸုမ်း PDF သင်ႇဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၾၢႆၶုၼ် – မိူင်းပၢႆး – လွႆၶေႃ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆ့ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ပီႇၵိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸူဝ်ႈၵႅပ့်ၵမ်း ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၵ်းသဝ်းဢဝ်တီႈယူႇဝႆ့ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢတ့်တေႃႇယႃႇ ၼၼ့်ၵေႃႈမီး ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း။ PDF ပၼ်ၾၢင့် ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မီး ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၼၼ့် ႁႂ်ႈဝႄႈပၢႆႈ သွၼ်ႈဝႆ့တီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

PDF မိူင်းပၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ သိုၵ်းၼႆ့ တိုၵ့်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆ့ယဝ့်။ မီးလွင်ႈတုမ့်တိူဝ့်ၵၼ်ၽွင်ႈယူႇ။ၸၢင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၼႆ့ယူႇ။ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းပၼ်ၾၢင့် ႁႂ်ႈၵူၼ်းယူႇၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၸိူဝ်းၼၼ့် ဝႄႈဝႆ့ဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းထိုင် 9 မူင်းပၢႆၼၼ့်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၸၢတ့်တေႃႇယႃႇ တီႈမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ႁႄတူင့်တိုၼ်ႇ ၽူင့်ပၢႆႈၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း