Sunday, June 16, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမၢႆ 114 တင်း 115 ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ် ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF သေ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဝၢၼ်ႈသီႇၶူႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 20 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း တၢင်း ဝၢၼ်ႈသီႇ ၶူႈ မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းတေႃႇၵၼ်တႄႉ ပၢင်တိုၵ်းတိုၼ်း တေပဵၼ် ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းတေ မီးမွၵ်ႈ 30 သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ PDF ၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း မီးၵႃႈႁိုဝ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ မႆႈၸႂ်ဝႆႉ ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၶၢဝ်းၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇ ဢဝ်ၶဝ်ႈလႄႈ မုင်ႈမွင်းယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆႉသမ်ႉ တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇလႄႈ မူႇ ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသမ်ႉ တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉၸွမ်းတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၶဝ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁႅင်းၸိုင် ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈတႅၵ်ႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း