Sunday, July 21, 2024

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

Must read

ပီၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19/11/2022 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ၼီႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈဝတ်ႉ RATANARAM BUDDHIST TEMPLE, 4502, 35TH ST, ROCKFORD, ILINOIS, 61109 ဝဵင်းဢီႊလီႊၼွႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼေႃႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် မူႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ– “ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပီမႂ်ႇ တႆးၶႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် / ၵၢင်ဝၼ်း တေၵၢပ်ႈသွၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းတေႃႇထိုင် 6 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈတႄႉ တေ တႄႇပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ။ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇ ၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ တေႁပ်ႉၸဵင်ႇႁႃႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉၼႆၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ တေမီးၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ၊ ၸၢႆးထုၼ်းလူႇၶဝ် မႃးလၢဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း။ ပီၼႆႉတႄႉ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လဵဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၵၼ် တီႈလဵဝ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးႁင်းၽႂ်မၼ်း လူၺ်ႈလၢႆးၽႂ်မၼ်းၵူႈပီ။   ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းသေ လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၵေႃႈလႆႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ  ။ ၸင်ႇႁႃတေလႆႈၸတ်းၶိုၼ်းပီၼႆႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်း တီႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ မိူင်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေၸၢင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်၊ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်၊ လႆႈႁပ်ႉၸဵင်ၸွမ်း ၵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈတီႈပေႃးတေၶွၼ်ႈတုမ် ပဵၼ်မူႇလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ် မီးသင်မႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸၢႆးၼေႃႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး သူင် သိူဝ်းပီၵဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21-23-11/2022 ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း