Thursday, June 20, 2024

ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပီၼႆႉ တေၸတ်းပွႆး ပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ပီၼႆႉ ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ၼီႈလႄႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ   ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးၼၼ်ႉ။

ပၢႆႉဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21-23/11/2022 ၼၼ်ႉ  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး  တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ဝၢႆးလင်လႆႈလိုဝ်ႈဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ။

- Subscription -

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ ပီၼႆႉတႄႉမီးတိုဝ်ႉတၢင်း လီဢိတ်းၶႃႈၵႂႃႈ ၵႆႉပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းယူႇဢေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ တၢင်းမိူင်းတူၼ်ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မၢင်ပီၵေႃႈ တၢင်းႁဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းႁႃးတင်းသဵင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼႆမိူဝ်ႈပီ 2000 ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈဢေႃႈ တီႈၼႃးၵွင်းမူးၼႆႉ ဝၢႆးၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းဢမ်ႇပေႃးယႂ်ႇၵႂၢင်ႈပဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆးပီၼႆႉ တေၸတ်းပႃးပၢင်ၶေႉၶဵင်ႉ လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇမၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆ မၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ လႅၼ်ႈၶေႉ ၵၼ်  ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်တႄႉ  တႄႇၶေႉၶဵင်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႇသေ ပေႃးထိုင်ဝၼ်း ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ   ၸင်ႇတွၼ်ႈသူး ဝႃႈၼႆ။

ၼႃးၵွင်းမူး

တီႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 21 လၵ်း မီးၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းႁၢင်လႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းထႆး။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တေမီး လွင်ႈၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းသေ ပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်တီႈၵႆ တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးၼမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်လိုမ်းလွင်ႈသႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉပၢၵ်ႇ ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉၵွၼ်ႇၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်တေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈထႅင်ႈ – ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း