Sunday, June 16, 2024

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇငူႇ)  တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

Must read

ပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇငူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ 2 ဝၼ်း 2 ၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးဝႆႉ။

 ဝၼ်းတီႈ 22-23/11/2022 မႅၼ်ႈလိူၼ် 12 လပ်းလႄႈပီမႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း တွင်ႇဢူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ သွင်ဝၼ်း/ၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးဝႆႉ။

- Subscription -
ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇငူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ႁူဝ်ပဝ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇဢူႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ” ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁဵတ်းၵူႈပီၶႃႈယဝ်ႉ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ် ႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈႁိုဝ်တီႈၵႂၢင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇပေႃးပၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပႅတ်ႈ ပေႃးႁဵတ်းပွႆးၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတၢင်းၼႆႉ မႃးႁၼ်ၼႃႈႁၼ်တႃၵၼ်ႁေ လႆႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ဢေႃႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵႂႃႇယူႇ ၼႂ်းတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းသွင်တီႈၵွၼ်ႇဢေႃႈၼႆႉ ပီၼႆႉ တေႁဵတ်းပဵၼ် တႃႇၸၼ်ႉတိူင်း လႄႈ ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်းၼႆဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး သွင်ပၢင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတတႃးတီႈၼိုင်ႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇဢူႇတီႈၼိုင်ႈ။တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတတႃးၼၼ်ႉ တေၸတ်းပဵၼ်ၸၼ်ႉတိူင်းသေ တီႈဝဵင်းတွင်ႇဢူႇၼၼ်ႉ တေၸတ်းပဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း။ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးပီၼႆႉ တေမီးၶပ်းမၢႆတွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ လႄႈ မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝႂ်ယွင်ႈၵုင်ႇမေႃသွၼ်။

မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တမ်းလူႇပၼ်ငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပျႃး  တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး။ ဝၢႆးၼႆႉ မႃးၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သေ ၸတ်းႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ 

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇငူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၼႆႉ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတေပဵၼ်တႆးယူၼ်းၵမ်ႈၼမ် ဝၢႆးၼႆႉလေႃးၵႂၢမ်းတႆးလူင်မႃးဢိတ်းဢီႈ မူႇဝၢၼ်ႈတႆး မီး 11 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းပီၼွင်ႉတႆးမီး ႁိမ်း 7 ႁဵင် ၽုၵ်ႇႁႆႈသွမ်ႈၼႃး ႁဵတ်းသူၼ်ႁဵတ်းႁိူၵ်ႈသေ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။

ပေႃးထိုင်ပီမႂ်ႇတႆးမႃး ၵူၼ်းတႆးၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇၽႂ်မၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တႆးယၢၼ်မိူင်း USA မိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း သိင်ႊၵႃႊပူဝ်ႊ မလေႊသျႃႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ပေႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇၵေႃႈ တေမီး မိူင်းတႆး မိူင်းၶၢင် မိူင်းယၢင်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။                                                                                                                

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း