Wednesday, April 24, 2024

ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ သၢမ်ဝၼ်း/ ၶိုၼ်း

Must read

ပီၼႆႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ၼီႈလႄႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၶိုၵ်ႈယႂ်ႇ လူင် သၢမ်ဝၼ်း/ ၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21-23/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ် ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်း ႁဵတ်း မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ တေၶိုၼ်းၸတ်းသေ ဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး၊ ဝၼ်းတီႈ 22 တေႁပ်ႉၸဵင် ၵႃႇရဝ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၼိုင်ႈ ဝၼ်းသမ်ႉ တေလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇလႄႈ တၢၼ်းၽဵၼ်း(ၵၢပ်ႈသွမ်း) သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း ၵႃႇရဝ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပီၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တေမီးပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လွင်ႈႁႆႈၵွင်ၵူၼ်ႈယၢဝ်း၊ တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးသူးရၢင်းဝလ်းမွပ်ႈပၼ်ထႅင်ႈ သူးထီႉ 1-2-3 ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ တေမီးႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈ ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ ၵႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးတၢင်းၵႃႈဝႅၼ် ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးလႄႈ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းပၢၼ်မႂ်ႇ။ တေမီးၽူႈႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈ သဵင်ယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း၊ ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း၊ ၸၢႆးၸွမ်လိူၼ်၊ ၸၢႆးလိူၼ်သႂ်၊ ၸၢႆးပူးသႅင်၊ ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း၊ ၼၢင်း သႅင်ဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းမူဝ်လၢဝ်လႄႈ ယိင်းၶမ်းသႅၼ်ၾၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း