Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းထဝ်ႈႁဵတ်းၵေႃႉလၢၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈမႃးတႅင်းတၢႆထင်တီႈ

Must read

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 62 ပီ ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁဵတ်းၵေႃႉလၢၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈမႃးတႅင်းတၢႆထင်တီႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းတႅင်း ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ပႃႈလွတ်ႈ ဢႃယု 62 ပီ ဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈမႃးတႅင်းတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း 19/10/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးတႅင်း ပႃႈလွတ်ႈ ဢႃယု 62 ပီ တီႈပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁွႆးတႅင်းမီးမွၵ်ႈ 30 ႁွႆး ပႃႈလွတ်ႈတၢႆထင်တီႈ။   

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –   “မၼ်းတိုၵ်ႉၵႆဢူႇလၢၼ်ဢွၼ်ႇ မၼ်းယူႇ ဢေႃႈတီႈပိူၼ်ႈ။    လုၵ်ႈယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈၶူၺ်မၼ်းသမ်ႉ မိူဝ်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၶဝ် ဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။  တီႈႁိူၼ်းသမ်ႉ မီးၶႃသွင်ၵေႃႉ ၼၢႆးလၢၼ် ၵူၺ်း ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်တၢႆ ပႃႈလွတ်ႈ ဢႃယု 62 ပီၼႆႉ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်း ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၵၢၼ်လူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃတၢင်ႉယၢၼ်း သေ မိူဝ်ႈၼႆႉ 20/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵေႃႉလူင်းမိုဝ်းတႅင်း ပႃႈယွတ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။  

“တီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ ။ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇၼႆႉ။   ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် သေဢိတ်းယဝ်ႉ။   ပႃႈလွတ်ႈၼႆႉ မၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးပၼ်ႁႃ ၸွမ်းၽႂ်မၼ်းသေပွၵ်ႈ၊ လႅပ်ႈတေပဵၼ် ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈမႃႉၶႃႈယူဝ်ႉ ဢၼ်မႃးတႅင်းမၼ်းၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပႃႈလွတ်ႈ ဢႃယု 62 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းႁိူင်း – ပႃႈၸၢမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ဢိူင်ႇၶူဝ်ယၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသေ ၶၢႆႉမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်း ပွၵ်ႉ 6 ၸွမ်းလုၵ်ႈယိင်းလုၵ်ႈၶူၺ်မၼ်း ပႆႇႁိုင်။  

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇတီႉလႆႈၵေႃႉလူင်းမိုဝ်းတႅင်းပႃႈလွတ်ႈ၊ ပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃးတႅင်းၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း – ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း