Sunday, April 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ်ႁႅင်း

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၸမ် 3 ပီၼႆႉ လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵဵတ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ် ။

ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတေႃႉၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇၵုၼ်ႇသေ ၶဝ်ႈဝဵင်း မႃးၺႃးသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၸွမ်းၵဵတ်ႉၼၼ်ႉ ထၢမ်တႂ်ႈထၢမ်ၼိူဝ်သေ ယွၼ်းငိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးၸွမ်းၵၼ် 3 လမ်း ပဵၼ်ၵႃး 12 လေႃႉ လၢႆလၢႆ ။ မၢင်လမ်းတၢင်ႇၵုၼ်ႇယွႆႈ မၢင်လမ်းတၢင်ႇလိၼ်ပုၼ်။ ၶဝ်ထၢမ်ၵႃး တၢင်ႇလိၼ်ပုၼ်ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈ မဝ်းမိင်းသေ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၼပ်ႉဢမ်ႇသွၼ်ႇ ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢၢႆလဝ်ႈၶဝ် ပေႃးသိင်ႉလူင်ဝႆႉဢေႃႈ။မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၵႆႉမီးပလိၵ်ႈၶဝ် ပႂ်ႉဝႆႉ 4 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း 3 ၵေႃႉၼႆဢေႃႈ။ ဢၼ်မႃး ႁေႉႁဝ်းၼႆႉတႄႉ  ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ၶဝ် ယွၼ်းငိုၼ်းႁဝ်း 5 မိုၼ်ႇၶႃႈဝႃႇ ။ ႁဝ်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၵႃႈၼၼ်ႉ ။ ပေႃးပၼ်မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တႃႇႁဝ်း ဢမ်ႇမီးတႃႇလိူဝ်သင်ယဝ်ႉၼႆ လၢတ်ႈၵႂႃႇလၢတ်ႈမႃး သဵတ်ႈလႆႈ 2 မိုၼ်ႇ ။ၶဝ်ဢမ်ႇတတ်းမၵ်းဝႆႉ ၵႃႈမၼ်းဝႆႉၶႃႈ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈယွၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယွၼ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵေႃႈမီး  ။ ၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ၸမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်း တၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလတ်းၵႂႃႇမႃးၼႆႉ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ပႃးဝႃႈ ၸွင်ႇယၢမ်ႈၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႃႉသင်ႁႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃး ဢမ်ႇၵိုတ်းပၼ်ရူတ်ႉၵႃးၶဝ်လီလီ ၺႃးပၢပ်းမႅပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းပၢင်တိုၵ်းတႅၵ်ႇၼၼ်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁႃလွၵ်းလၢႆးဢဝ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူႈလွၵ်းၵူႈလၢႆး ၊ ၸႂ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ  ၶိုၼ်ႈၶၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆလႄႈသင် ၵဵပ်းငိုၼ်းၸွမ်းၵဵတ်ႉၸွမ်းလၢၼ်ႇ လႄႈသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈပၢႆႈမၢၵ်ႈမီး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သႂ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ တႃႇၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း။

တႄႇဢဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ်လႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၊ လုၵ်ႈသိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူၵ်းသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸင်ႇလႄႇႁႃၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း