Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်ၽၵ်းၵႃ ငိူင့်ပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယႃႈယႃ

Must read

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တပ့် ၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းတပ့်ဝႆ့တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်ၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းငိူင့်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ့်ၽၵ်းၵႃၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆ့ယဝ့်၊ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈသေႃ့ယူႇတီႈ ဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ၊ ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းၸီးၵေႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးယူႇ မွၵ်ႈ 2000၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆၵေႃႈ လႆႈၾၢင့်သေ ယူႇသဝ်းၵႂႃႇမႃးဝႆ့” – ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ့် ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ယိုဝ်းတိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆလၢႆလၢႆၵေႃ့။

ၵူၼ်းဝဵင်းသမ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ ”- ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်လႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်းၼမ်။ ထိုင်တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆၼႆ့ ယႃႈယႃ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူမ်ႈ။ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈသေႃ့ ယူႇတီႈ ဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပႃး တႃႇၵိၼ်ယႅမ့်ဝႆ့ၼႆ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1027 ႁိုင်မႃး လိူၼ်ပၢႆၼႆ့ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်သေ လူ့တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃ့ ၊ ၼႂ်းၼၼ့် ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း 5 ၵေႃ့လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 4 ၵေႃ့၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃ့၊ ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆ့ မီးဢမ်ႇယွမ်း 6000 ၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵူတ့်ၶၢႆ လႆႈႁူ့ၸွမ်း ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း