Friday, March 1, 2024

ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ယိုတ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

Must read

ၸုမ်းသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင် ယိုတ်းလႆႈဝဵင်း မိူင်းပၢႆးလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ယဝ်ႉသေ ၽဵဝ်ႈ/ပူတ်းပၼ် မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸိူဝ်းႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆ့ ႁိမ်းၸမ်တပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ လိူဝ်ၼၼ့် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ႇလဵပ်ႈၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈယူႇဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး – ယၢင်းလႅင် ၼႆ့ ဝၢႆးလင်ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1111  လေႃႇ တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆတီႈသေ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ်။ ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ဢၼ်မီးတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် ယၢင်းလႅင်ၼၼ့်ၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈႁွမ်းယၢင်းလႅင် ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုတ်းလႆႈဝႆ့ယဝ့်ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ တွပ်ႇဝႆ့တီႈသိုဝ်ႇ VOA ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1111 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၸုမ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈႁွမ်းယၢင်းလႅင် ယိုတ်းလႆႈ တပ့်ပၢင်သဝ်း 5 တီႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ့်ဝႆ့ ၼႂ်းထုင့်ၾၢႆၶုၼ် ၊ မိူင်းပၢႆး ၊ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 ယိုတ်းလႆႈထႅင်ႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵွင်းလွႆ သႅတ့်တေႃႇယႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းပိုၼ့်တီႈမိူင်းပၢႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် Nov ၼၼ့် ၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ မိူင်းပၢႆး ၊ ၾၢႆၶုၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး – ယၢင်းလႅင် ၼႆ့ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆ့သေတႃ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ့်ဝႆ့တီႈ ၼွၵ်ႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၵႆ့ဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈယႂ်ႇ လၢမ်းယိုဝ်းၵႂႃႇ ၵူႈယွမ်ႇၵူႈတၢင်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈ ၸႂ့်ပႃးၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈမိူင်းပၢႆး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း