Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်လဵပ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 3 လမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၼမ် သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၵေႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတင်းၶိုၼ်း ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈၼွၼ်းၶႃႈ။ ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ မႃးပၼ်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႂႃႇပွၵ်ႈၼိူင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ မၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဢိူင်ႇၵွင်းၵၢတ်ႇ ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇ ၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉ တၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်းလီလီ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉၵေႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇလႆႈၵႃႉၶၢႆ ။ သိုဝ်ႉၵိၼ်ၶွင်ၵုၼ်ႇၵေႃႈ ၵႃႈၶိုၼ်ႈလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယၢပ်ႇၵိၼ်းမႃးလွႆးလွႆးယဝ်ႉၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ ။

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ပႆႇယဵၼ်ဝၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈ ပၢႆႈၽေးၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈၶိုတ်းတၼ်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းသင်သေ တေသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်းၸႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးၵေႃႈ  လႆႈၸႂ်ႉ လႆႈၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၸဝ်ႈတႃႇၼၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉသၢႆငၢႆပၢင်တိုၵ်းလႅပ်ႈ တေ ပႆႇယဵၼ်ငၢႆႈငၢႆႈလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်တေၵုမ်ႇလႆႈတႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉလႄႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းဝႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/12/2023 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တႄႇဢဝ် 12 မူင်းပၢႆ ထိုင် 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်းၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ  မၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး – တႃႇယႃႇၵူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေ။

ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၵေႃႈ  ယူႇတီႈ သၼ်လွႆၾၢႆႇၸၢၼ်း လွႆၵွင်းမၢဝ်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၸၶၢၼ်းတိတ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တုမ်ႉတွပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း