Sunday, June 16, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ  

Must read

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ လူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ သိမ်းလႆႈပႃးၵွင်ႈ ထႅင်ႈ 13 လဝ်း။

ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢႆတပ်ႉ 71/88 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သိမ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵွင်ႈထႅင်ႈ 13 လဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆသိုၵ်း မၢၼ်ႈထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈ လူမ်ႇယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းလူင်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 ပၢႆ ၶဝ်ၸင်ႇသိမ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ လႆႈပႃးၵွင်ႈထႅင်ႈ 13 လဝ်း၊ တူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပၢႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇ PDF သမ်ႉ တၢႆမၢတ်ႇ 13 ၵေႃႉ ၶဝ်တၢင်ႇၵႃး Vigo လမ်းၼိုင်ႈသေ ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆၶမ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၼၢင်းၼူႉ ဢႃယု 35 ပီ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼၢင်းၼူႉ ၵေႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉတၢႆထင်တီႈ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 လင် ။

“မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈၵိုၵ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းၼူႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈဢႅင်ႈမၼ်း ၼၢင်း။ ၼၢင်းၼူႉၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်းဝႆႉသွင်ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇလႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ”- ၽူႈတူင်ႉ ၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ – တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၸၢႆးဝိၼ်းၼၢႆႇ – မဢူး လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈတင်းသွင်ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းလုင်းတဵင်းၽေႇ – ပႃႈသူၺ်ႇမျႃႉ လူႉၵွႆတင်းလင်လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သွင်ၶႃၽူဝ်မေးထႅင်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၸၢႆးဢွၼ်ႇ – ၼၢင်းဢူးလႄႈ ၸၢႆးထေးဢွင်ႇ – ၼၢင်းပီး လူႉၵွႆပွတ်းၼိူဝ်။ တီႈ ႁိူၼ်း လုင်းၵျေႃႇထုၼ်း – ပႃႈၵူမ်းသမ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽႃႁိူၼ်းလူႉၵွႆမူတ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိူဝ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈ ႁိူၼ်း ၸၢႆးမိၼ်ႉၸေႃႇ – ၼၢင်း ၼူႉ လူႉၵွႆထႅင်ႈတင်းလင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ်ႈ ယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလွၵ်းလူင် ႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းလူင်။

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်း ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ ပွၵ်ႉၵွင်းသႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇလႄႈ ၸၢဝ်းတႆး လူႉလႅဝ် 2 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း