Saturday, May 25, 2024

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်ၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆ့ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ့်ၽွမ့်ႁူမ်ႈသိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းတၢင်း ဢုမ်ႇတီး-ဢုမ်ႇၶႃး ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းလူင်းတိူဝ့်သႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသုမ်သၢႆႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/11/2023 ၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးမိၼ်သေပွႆႇမၢၵ်ႇ လူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသုမ်သၢႆႇ တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်သႂ်ႇၼၢင်းမေႃယႃၵေႃ့ၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသုၼ်သၢႆႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆ့မူတ်း။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈႁိုၵ့်ၺႃးၵၼ်ၵၢင်တၢင်း ပေႃးသင်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇၵိုတ်းၸိုင်ႈ တေယိုဝ်းဝႃႈၼႆဝႆ့။ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းတၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈလူင်းမႃးတၢင်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် မီး 1500 ပၢႆယဝ့်ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း