Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ယွၼ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်

Must read

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယူႇတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ တႄႇမႃး ယွၼ့်ပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ယွၼ့်ၼၼ် တေၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈထိုင်တီႈထိုင်တၢင်းၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ10 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 သေ လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း၊ ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ၽၢၵ်ႇလိူၼ် ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆၼမ် ၊ သုမ်းတပ့်ပၢင်သဝ်း 100 ပၢႆ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်သေ  ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇႁွင့်ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၼ့်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ။

- Subscription -

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ့် ဢူးမျိၼ့်သူၺ်ႇ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၊ ဢူးႁိၼ်ၼရီ ပႅၼ်ႊထိဝ်ႊ ၊ ဢိၵ်ႇပႃး ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမျိၼ့်သူၺ်ႇ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ် ယူႇတီႈလႅၼ်လိၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ၸိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸၢင်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈ   ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ  ထုၵ်ႇလီတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၵမ့်ၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ့်သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတၢင်းၼမ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူ့တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း