Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လၢႆလင်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 3 လင် ထပ်းၵၼ်။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈ 10/11/2023

ဝၼ်းတီႈ 10/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ တၢင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉတႃႇယႃႇၵူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်သေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ တင်းမူတ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇ 3 လင် ထပ်း ၵၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇလင် 1 ပိုတ်ႇသႅင်ႇဢွၼ်ႇ ၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး( ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုတ်းလႆႈ ၼႂ်းဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း တင်းၼမ်သေ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

“ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းမႃး မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။ တီႈမၢၵ်ႇမႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ပွၵ်ႉတႃႇယႃႇၵူင်းၼႆႉ ဢွင်ႈ တီႈယွမ်ႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ် ယူႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ႁိုဝ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၸဝ်ႈၶၢဝ် (ၼၢႆးၶၢဝ်) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းတေႃႇ ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ် ယွၼ်ႉသဵင်ၵွင်ႈလူင် တႅၵ်ႇႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းၵျွင်းတေႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈ မီးဝႆႉလူမ်းႁူဝ်ၸႂ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢႃယုယႂ်ႇၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵျွင်းတေႃႇ ၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10,000 ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ယိုတ်းလႆႈ ၵမ်ႈၼမ်သေ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ဢွင်ႈတီႈ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ လၢႆတီႈ – ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း