Saturday, May 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

TNLA

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၸေႊလၢၼ့်

ဝၼ်းတီႈ 8/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸေႊလၢၼ့် သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပႃးဝႆ့ 5 ၶေႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ့် တႅမ်ႈဝႆ့ဝႃႈ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈဝၼ်းတီႈ 7 ၵမ်းၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းထၢႆႇႁၢင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈသိုၵ်းၶဝ် တူင့်ၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်လွင်ႈတူင့်ၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်လႄႈ...

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇယဵၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇယဵၼ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 3 ဝၼ်း 27 ထိုင် 30 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 60 တီႈသေ တီႉလႆႈပႃး ၶႃႈသိုၵ်း 37 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသၢမ်ပီၼွင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းၼၼ်ႉမႃး...

သိုၵ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ၸုမ်း ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ မိူင်းၵႅတ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 300 ပၢႆ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းလွႆ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမွၵ်ႈ 300 ။ ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းဢၼ်မီး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းရၶၢႆႇ AA သၢမ်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယေႃ...

သိုၵ်းTNLA ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ တဵၵ်းယွၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလၢႆတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႊႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ တဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇယွၼ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်မႃးယူႇဝႆႉ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ လီၸႂ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵျွင်းၽြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ မီးၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸူမ်းသိူဝ်းလီၸႂ်။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18-19/10/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵျွင်းၽြႃး ၸဝ်ႈမွၼ်းၼၢင်းလႃႉ၊ ၸလွပ်ႈ...

TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လုၵ်ႈဢမ်ႇယူႇဢဝ်ပေႃႈ ၽူဝ်ဢမ်ႇယူႇဢဝ်မေးၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လႄႈဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ။ ပေႃးလုၵ်ႈၸၢႆးဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း ဢဝ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇတႅၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပေႃးဝႃႈလုၵ်ႈၸၢႆး ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်းၼႆ လၢၵ်ႈဢဝ်ပေႃႈပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ၼွင်ႉယိင်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းယိၵ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  သဵင်ႈမၢၵ်ႇလူင်တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးငိၼ်းၵႃႈႁိုဝ်။ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ တႅၵ်ႇတင်းသွင်ၾၢႆႇ ။ ငိၼ်းဝႃႈ ယိုဝ်းၵၼ်တင်း TNLA    ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇ/တၢႆၼမ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၸွမ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်။ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈ ၶႅင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၼႆ ၼၢင်းၼွင်ႉၼွင်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ တီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁိူၼ်းယေးတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းယေးလႄႈႁူင်းႁဵၼ်းလူႉၵွႆ၊   ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ  ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆၼမ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ  2 ၵေႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ TNLA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵၼ်တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ  ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈ ၾၢႆႇ ၼိူဝ်ၸေႊလၢၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ10 ၵမ်းပၢႆ ။...

ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း TNLA  ထႆလိၼ်ထူမ်ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် 40 ပၢႆ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လုၵ်ႈၸုမ်း PSLF/TNLA ထႆလိၼ် ထူမ်ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်မီးတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး တုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွမ်းတြႃးပၼ် ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ၼႆယဝ်ႉ ။ ၼၢင်းဝႃႇၼူႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း SPB  ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်...

ၸုမ်းသိုၵ်း ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတေႃႇၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်း ၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉမီးလွင်ႈထုၺ်လိၼ်ထူမ်ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၸႄႈလၢၼ်ႉထႅင်ႈလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇဢမ်ႇသႃႇၸႂ်ဢမ်ႇသိူဝ်း။  လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းပႃးၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လႄႈတၢင်းၵႂႃႇႁႆႈၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း TNLA ထႅမ်ႁႅင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ပွတ်းၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။  ၵႃးၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ပေႃးလႆႈၵိုတ်းၶမ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ထႅဝ် ။ ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တေမီးမွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

တပ်ႉၸုမ်း ၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇဝၢင်းႁိူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵမ်းၵမ်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆမႃးၶိူဝ်းယႂ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/7/2023 ၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆၵုင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 6...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း TNLA ဢၼ်မီးတီႈတၢင်းမၢၼ်ႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆတေးမိူင်း သၼ်လွႆၼမ်ႉမူၼ်း ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်မူႇၸေႊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/07/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၊ သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်တင်းၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ၼႂ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ယူႇ။ “မိူဝ်ႈသဵင်ၵွင်ႈပႆႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉလႆႈႁၼ် သိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းႁူၺ်ႈၼမ်ႉသွမ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img