Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

TNLA

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ တဢၢင်း TNEC ဢၢၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 300 ပၢႆ

 ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ တဢၢင်း TNEC လၢတ်ႈဝႃႈၶတ်းၸႂ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်သွၼ်ပၼ်တင်းလိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈတီႈတႄႉ ၶဝ်သွၼ်ပၼ် 3 ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လိၵ်ႈတဢၢင်း ၵူၺ်းလႄႈ လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈပႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႇတီႇပူဝ်းၵျဵၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇပၢႆးပၺ်ၺႃတဢၢင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ RFA ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ / သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်၊...

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/6/2022  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၶဝ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း   ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ ၸွမ်းၽၵ်းတူ တၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈတီႈ။ ဢၼ် ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း  ၶၢၼ်ၸႂ် လႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၶၢၼ်ၸႂ် လႆႈသႂ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီ ပဵၼ်သွင်ပုၼ်ႈ။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်း - မေႊ 2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYN 2 ၵေႃႉတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမၢၼ်ႈ-လွႆ   ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽဝ်ႇလုပ်ႇတေဢဝ်မိူဝ်းၶိုၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၺွပ်းၶျေႃးၵႃး  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYN ၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ၽွင်းလုၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇမူႇၸေႊ၊  ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်း RPG  သႂ်ႇ ၊   ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈတင်း 2   ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်း မွၵ်ႈ 5...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမိတ်ႈပၢႆႈ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈတေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမိတ်ႈ  ပၢႆႈၵႂႃႇ မိူင်းထႆးမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ ပႂ်ႉႁိူၼ်းၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊတင်း လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉ SSPP, TNLA ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ/ ဢိူင်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃး ပၢင်ႇ သၢပ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

သိုၵ်း TNLA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2022 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်ၵႃးသိုၵ်းၶဝ်မႃးပႂ်ႉ   ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၸဝ်ႈၵႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ - ၼွင်သူၺ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းၵူတ်ႇၶၢႆ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိူဝ်တႆး ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိူဝ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းလွႆယူႇၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သိုၵ်းလွႆ မႃး ၵဵပ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵေႃႈမီးဝႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ်။...

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵူႈဝၼ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈႁႅၵ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉ႞။ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈ လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်း TNLA ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူမ်ႉ/ပေႃႉႁႅမ်ထႅင်ႈလႄႈ လႆႈတၢႆ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်း(လွႆ) TNLA ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း/ပၢင်လူင် ယဝ်ႉသမ်ႉပေႃႉႁႅမ် ထႅင်ႈလႄႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆ။   ဝၼ်းတီႈ 25/2/2022  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆးသေ ဢၢၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ်၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း (လွႆ/တဢၢင်း)...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်သိုၵ်း TNLA   

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ဢၼ်မႃးၸႅၵ်ႇဝႂ်ၼႂ်ၵႆႈၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး မႆႈၸႂ်ပႃးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။    မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း 50 ပၢႆ ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း၊ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတဝ်ၵၢင်ဝဵင်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸႅၵ်ႇဝႂ်သႂ်ႇၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း၊ လၢတ်ႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉဝႃႈ...

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႅတ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူႈႁၢၼ်ႉ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶီႇရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဝဵင်းမႃးလၢႆလၢႆလမ်း ဝႅတ်ႉၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၶဝ်ႈၸႅၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ယူႇႁိမ်းၵၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၶဝ်ၼမ်ၼႃႇၶႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႅတ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၶဝ်ၸႅၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ်ၵူႈႁၢၼ်ႉဢေႃႈ။ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်ၼႅတ်ႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း...

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ၼႆသေ သိုပ်ႇၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵိၼ်းၸႂ်။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ႁၢၼ်ႉၾူၼ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း   ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ SSPP, TNLA...

ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်ႉယဵၼ်သီႇ ပႆႇမီးၵူၼ်းႁတ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၸၢႆႇၵၼ်

 ၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်ႉယဵၼ်သီႇ ပႆႇမီးၵူၼ်း ႁတ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၸိုဝ်ႉၸၢႆႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်လႄႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၵၢတ်ႇတႄႉ ပိုတ်ႇယူႇၵူႈဝၼ်းၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆ  လႄႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉၸၢႆႇ တႄႉ တိုၵ်ႉမီးဢေႇ။  ပႆႇမီးၽႂ်ႁတ်းမႃးပိုတ်ႇၶၢႆ သိုဝ်ႉၸၢႆႇၵၼ်တႄႉ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၵႄႈၸေႊႁႆး - ပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၶမ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img